Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dil Bilimleri ve ÇeviriMTF610937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)Sunduz Kasar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDil bilimlerinin sunduğu kavramların çeviri olgusu açısından değerlendirilmesi
Dersin İçeriğiYirminci yüzyılın başında doğan ve bir yüzyıl içinde büyük bir hızla gelişen dilbilimin inceleme alanlarının yakından tanınması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1) ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, “Dilbilimin Çeviri Öğretimine Katkısı” in Çeviribilim ve Uygulamaları, Hachette Üniversitesi Dergisi; Aralık 1994. 2) COQUET, Jean-Claude - Sündüz ÖZTÜRK KASAR, Discours, Sémiotique et Traduction, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, 2003 3) ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, “Apport des études sémio-axiologiques à la pédagogie de la traduction-interprétation” in Actes de la 1ère Conférence Internationale sur la Qualité dans l’Interprétation de Conférence, Granada, Editions Comares, 2004. 1. AUSTIN, J. L., Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1970. 2. BARTHES, Roland, L’aventure sémiologique, Paris, Seuil, 1985. 3. BENVENISTE, Emile, Problèmes de linguistique générale I -II, Paris, Gallimard, 1966- 1974 4. BOUTON, Charles, La neurolinguistique, Paris, PUF, 1984. 5. CHOMSKY, Noam, Structures syntaxiques, Paris, Seuil, 1969. 6. CHOMSKY, Noam, Réflexions sur le langage, Paris, Flammarion, 1981. 7. CHOMSKY, Noam, Le langage et la pensée, Paris, Payot, 2001. 8. CALVET, Louis-Jean, La sociolinguistique, Paris, PUF, 1993. 9. DUCROT, Oswald et Jean-Marie SCHAEFFER, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1995. 10. FILLIOZAT, Pierre-Sylvain, Le sanskrit, Paris, PUF, 1992. 11. HAGEGE, Claude, La structure des langues, Collections Que sais-je ?, Paris, PUF, 1999. 12. HAGEGE, Claude, Halte à la mort des langues, Paris, Editions Odile Jacob, 2002. 13. HJELMSLEV, Louis, Le langage, Paris, Les Editions de minuit, 1966. 14. HJELMSLEV, Louis, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Les Editions de minuit, 1968-1971. 15. JAKOBSON, Roman, Essais de linguistique générale, I – II, Paris, Editions de Minuit, 1963-1973 16. KRISTEVA, Julia, Sémiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969. 17. KRISTEVA, Julia, Le langage, cet inconnu, Paris, Seuil, 1981. 18. LEVI-STRAUSS, Claude, Tristes tropiques, Paris, Librairie Plon, 1955. 19. LEVI-STRAUSS, Claude, Anthropologie structurale, Paris, Librairie Plon, 1958 et 1974. 20. LEVI-STRAUSS, Claude, La pensée sauvage, Paris, Librairie Plon, 1962. 21. LEVI-STRAUSS, Claude, Anthropologie structurale deux, Paris, Librairie Plon, 1973 et 1996. 22. LYONS, John, Eléments de sémantique, traduction en français, Paris, Larousse, 1978. 23. LYONS, John, Kuramsal Dilbilime Giriş, traduit par Ahmet KOCAMAN, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları: 512, 1983. 24. LYONS, John, Sémantique linguistique, traduction en français, Paris, Larousse, 1980. 25. MARTINET, André, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1991. 26. MEL´ČUK, Igor, Cours de morphologie générale, vol. 1-5, Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal / Paris: CNRS Éditions, 1993-2000. 27. MOUNIN, Georges, Dictionnaire de la linguistique, Paris, PUF, 1974. 28. POTTIER, Bernard, Linguistique générale : théorie et description, Paris, Klincksieck, 1985. 29. SAUSSURE de, Ferdinand, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1982. 30. VARDAR, Berke (propos recueillis par), « Entretien avec Robert Godel », Dilbilim II, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1977. 31. VARDAR, Berke (propos recueillis par), « Deuxième entretien avec A.J. Greimas », Dilbilim VI, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1981. 32. VARDAR, Berke (propos recueillis par), Yirminci Yüzyıl Dilbilimi, İstanbul, Multilingual, 1999. 33. VARDAR, Berke, « Pour ou contre la linguistique », Dilbilim III, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978. 34. VARDAR, Berke, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul, ABC, 1988. 35. VARDAR, Berke, Dilbilim Yazıları, İstanbul, Multilingual, 2001. 36. VARDAR, Berke, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Ankara, TDK Yayınları, 1982 37. VENDRYES ; Joseph, Dil ve Düşünce, traduit par Berke Vardar, İstanbul, Multilingual, 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler dilsel incelemelerin çeşitliliği ve katkıları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olabilecek.
  2. Öğrenciler bir dil edimi olarak çeviri olgusuna dil bilimleri çerçevesinden bakabilecek ve çeviriyi dilbilim kavramları aracılığıyla tanımlayabilecek.
  3. Öğrenciler böyle bir yaklaşımla tanımladığımız çeviri olgusunun “dilsel” sorunlarına çözüm arayabilecek.
  4. Öğrenciler çeviri olgusunu ele alan dilbilim kuramlarının katkılarını değerlendirebilecek.
  5. Çğrenciler önemli dilbilim metinlerinin Türkçe çevirilerini değerlendirebilecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Modern dilbilimin kuruluşu ve temel kavramları Kaynak kitap
2Modern dilbilimin yirminci yüzyıl boyunca gelişimi: okullar ve akımlarKaynak kitap
3Okullar ve akımlar IIKaynak kitap
4Dilbiliminin inceleme alanları I: sesbilim ve alt alanları Kaynak kitap
5Dilbiliminin inceleme alanları II: sözlükbilim ve alt alanlarıKaynak kitap
6Dilbiliminin inceleme alanları III: terimbilim ve yan dallarıKaynak kitap
7Karma nitelikli dil incelemeleri I: uzamdilbilim ya da dil coğrafyasıKaynak kitap
8Ara Sınav 1
9Karma nitelikli dil incelemeleri II: budundilbilimKaynak kitap
10Karma nitelikli dil incelemeleri III: ruhdilbilimKaynak kitap
11Karma nitelikli dil incelemeleri IV: toplumdilbilimKaynak kitap
12Karma nitelikli dil incelemeleri V: sinirdilbilimKaynak kitap
13Sinirdilbilim ve çeviride beyinsel süreçler incelemeleriKaynak kitap
14Yapay zekâ çalışmaları, özdevimli çeviri ve eşdizimliliklerin çevirisiKaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok