Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Temel İşlemler LaboratuvarıCEV338212002
ÖnkoşullarCEV3071
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüYaşar AVŞAR
Dersi Veren(ler)Yaşar AVŞAR, Uğur KURT, Fatih İLHAN
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİçme suları ile endüstriyel ve evsel atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak arıtılabilirlik çalışmalarının laboratuar ortamında yapılacak deneysel tasarımlarla gerçekleştirilmesi ve öğrencilere arıtılabilirlik temel ilkelerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği1.Nötralizasyon 2. Krom (VI) giderme (Redoks işlemleri) 3. Sertlik giderme (Kireç Soda yöntemi, iyon değiştirme) 4. (Amonyak giderimi / mikrobiyal giderim takibi) Klorla Dezenfeksiyon 5. Havalandırma (Fe – Mn giderme / Amonyak giderme / Ç.O2 takibi ) 6. Fenol giderimi (Aktif Karbonla adsorpsiyon) 7. SVI analizi 8. AKM (Koagülasyon-Flokülasyon) 9. Ağır metal giderimi (Kimyasal çöktürme) 10. Azot ve fosfor giderimi (MAP prosesi) 11. Yük kaybı hesabı (Filtrasyon) 12. Fiziksel Çöktürme (Imhoff deneyi / Kolon deneyi) 13. Membran uygulamaları, MF / UF / NF, (Renk giderimi) 14. Nitrifikasyon/denitrifikasyon/Fosfor giderimi (A2/Bardenpho/ Phostrip vs)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • W.W. Eckenfelder, “Industrial Water Pollution Control”, Second Ed., McGraw-Hill, 1989
  • W. J. Masschelien, “Unit Operation”, Int. Ins. for Hydraulic and Environmental Engineering, Vol – 1, 1977
  • F.W. Pontius, “Water Quality and Treatment”, 4th Ed., McGraw-Hill, 1990
  • Muslu Y., Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Temel Prosesler Cilt I -II, Su Vakfı Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İçme ve atıksuların kimyasal, fiziksel ve biyolojik arıtımında temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlar.
  2. Çevre Mühendisi için gerekli olan arıtmaya yönelik tasarım becerilerinin öğrenilmesi ve kazanılması
  3. İçme ve atık suların arıtım tasarımları ile ilgili uygulama becerisinin kazanılmasını sağlar.
  4. Çevre problemlerine karşı gerekli arıtma tekniklerinin hangi veya hangilerinin uygulanmasına yönelik doğru, hızlı ve pratik yaklaşımların öğrencilerce kazanılmasını sağlar.
  5. Atıksu ve içme suyu arıtımında klasik bilgiler yanında yeni uygulama tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olunması
  6. Arıtım proseslerinin tasarımının gerçekleştirilmesini sağlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1555555
PÇ-2555555
PÇ-3------
PÇ-4555555
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Nötralizasyon İlgili Kaynak
2Krom (VI) giderme (Redoks işlemleri)İlgili Kaynak
3Sertlik giderme (Kireç Soda yöntemiyle, iyon değiştirme )İlgili Kaynak
4Amonyak giderimi (mikrobiyal giderim takibi) Klorla Dezenfeksiyonİlgili Kaynak
5Havalandırma (Fe – Mn giderme / Amonyak giderme / Ç.O2 takibi )İlgili Kaynak
6Fenol giderimi (Aktif Karbonla adsorpsiyon)İlgili Kaynak
7SVI analizi İlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9AKM (Koagülasyon / Flokülasyon)İlgili Kaynak
10Ağır metal giderimi (Kimyasal çöktürme)İlgili Kaynak
11Azot ve fosfor giderimi (MAP prosesi)İlgili Kaynak
12Yük kaybı hesabı (Filtrasyon)İlgili Kaynak
13Çöktürme (AKM giderimi)İlgili Kaynak
14Membran uygulamaları, MF / UF / NF, (Renk giderimi)İlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım80
Laboratuar1330
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği135
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati00
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev131
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok