Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşletme Organizasyonu ISL513637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Yonca Gürol
Asistan(lar)ıEsin Ertemsir
Dersin AmacıÖğrencilere işletme biliminin temelini oluşturan yönetim ve organizasyon kavramlarını ve teorilerini tanıtmak, bu kavramlarla ilgili güncel yaklaşım ve uygulamalara ışık tutmak ve öğrencilerin konuyla ilgili bilimsel tartışma ve sunum yapma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriğiİşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.
  • Richard M. Hodgetts, Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama, Beta Yayınevi, 1999.
  • Jones, Gareth R. Jennifer M. George ve Charles W.L. Hill, Contemporary Management (Çağdaş Yönetim), 2. Bası, Irwin McGraw-Hill, 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İşletmelerde organizasyon yapılarını ve yönetim yaklaşımlarını daha iyi kavrayabilme, konulara analitik ve bütüncül bir bakış açısıyla bakabilme becerisi.
  2. Yönetim fonksiyonlarını tanımlama
  3. Organizasyonu bütün olarak görebilme
  4. İşletmeleri etkileyen çevresel değişkenleri tanımlama

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve Genel Bilgiler Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss. 3-50.
2Yönetimde Temel KonularTamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss. 200-230; ss. 230-250.
3Yönetim Fonksiyonları - Planlama ve ÖrgütlemeTamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.154-167; ss.175-195.
4Yönetim Fonksiyonları - Yürütme ve KontrolTamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.154-167; ss.175-195.
5Yönetimde Güncel Konular - Toplam Kalite Yönetimi- Temel Yetenekler -Dış Kaynaklardan Yararlanma Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.369-390.
6Yeniden Yapılanma ve Şebeke Organizasyonlar-Değişim Mühendisliği -İşletmeler arası Kıyaslama Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.390-410.
7Personeli Güçlendirme -Stratejik Ortaklıklar - Küçülme ve Kademe Azaltma Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.410-430.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Öğrenen Organizasyonlar -Sanal Organizasyonlar - Dengeli Başarı Göstergesi Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.430-450.
10Yeni Ekonomi - Yönetişim Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.450-460.
11Organizasyonlarda Çevreye Uyum (Adaptasyon) Yaklaşımları Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.345-360.
12Organizasyonlarda Çevreye Uyum (Adaptasyon) Yaklaşımları Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.345-360.
13Organizasyonlarda Çevreye Uyum (Adaptasyon) Yaklaşımları Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.345-360.
14Motivasyon TeorileriTamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2011.ss.619-639.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev512
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok