Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Temel İnşaatıINS311234300
ÖnkoşullarINS3121 Zemin Mekaniği
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet M. Berilgen
Dersi Veren(ler)Mehmet M. Berilgen
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİnşaat Mühendisliği’nde temel inşaatı ile ilgili temel kavramlar ve zemin mekaniğinin temel mühendisliği tasarımlarına uygulanışı konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiZemin etüdleri / Toprak basıncı teorileri / Dayanma yapıları, istinat duvarları/ ve palplanslar/ Temel çukurlarının korunması ve destekleme sistemleri / Temel zemini ıslahı / Şevlerin stabilitesi / Yüzeysel ve derin temeller, kazıklı temeller
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı, Prof. Dr. S. Yıldırım (Ders Kitabı 1)
  • Sığ (Yüzeysel) Temeller, A. Birand
  • Yüzeysel Temeller ve Duvarlar – Çözümlü Örnekler, A. Birand
  • Kazıklı Temeller, A. Birand
  • Zemin Mekaniği Problemleri, V. Kumbasar ve F. Kip
  • Principles of Foundation Engineering, B. M. Das
  • Foundation Analysis and Design, J. E. Bowles.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, geoteknik mühendislik yapıları için geçerli temel prensipler ile ilgili bilgi kazanabilecektir.
  2. Öğrenciler, geoteknik mühendislik yapılarının ve şevlerin stabilisini belirleme ve değerlendirme bilgisi kazanabilecektir.
  3. Öğrenciler inşaat sahalarında karşılaşılan geoteknik problemleri analiz etme ve çözme bilgisi kazanabilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Zemin etüdleri, Geoteknik incelemelerin amacı, kapsamı ve aşamaları, sondaj çalışmaları, örnek alma, arazi deneyleriDers Kitabı 1 (Bölüm 1)
2Zeminlerde plastik denge durumları, Rankine Toprak Basıncı Teorileri, aktif ve pasif toprak basınçları, uygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 2)
3Duvar sürtünmesinin etkisi, Coulomb toprak basıncı teorisi, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 2)
4Toprak tutan yapılar, tipleri, kullanılma yerleri, genel tasarım ilkeleri, istinat duvarlarına etkiyen kuvvetler, devrilme, kayma ve taban basıncı tahkikleri, tasarım ve uygulama örnekleri, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 3)
5Palplanşlar, tipleri, geçici ve kalıcı olarak kullanım örnekleri, palplanş hesabının esasları ve temel varsayımlar.Ders Kitabı 1 (Bölüm 2)
6Ankrajsız palplanşların hesabı, ankrajlı palplanşların hesabı, toprak basınçları ve denge denklemleri, Ankrajlama, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 2)
7Temel çukurlarının açılması ve desteklenmesi, Kaplama perdelerine etkiyen basınçlar, Temel çukurlarının yerüstü ve yer altı sularına karşı korunması, İçten destekli kaplamaların hesabı, Kazı tabanı stabilitesi, Yanal ve düşey zemin hareketleri, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 2)
8Ara Sınav
9Şevlerin ve yamaçların stabilitesi, stabiliteyi bozan nedenler ve iyileştirme önlemleriDers Kitabı 1 (Bölüm 6)
10Şev stabilitesi hesabı, kumlu ve killi zeminlerde kısa ve uzun süreli şev stabilite hesapları, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 6)
11Yüzeysel temeller, tipleri, tasarım esasları ve uygulama örnekleri, taşıma gücünün hesabı, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 4)
12Güvenli taşıma gücü ve güvenlik sayısı, Taşıma gücüne etkiyen faktörler, Toplam ve net taşıma gücü, İzin verilebilir oturmalar, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 4)
13İzin verilebilir oturmalar, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 4)
14Derin temeller, tipleri, Tasarım esasları ve uygulama örnekleri, Kazıkların taşıma gücü hesabı, Tasarım parametrelerinin seçimi, Ders Kitabı 1 (Bölüm 5)
15Kumlu ve killi zeminlerde tek kazığın ve kazık gruplarının taşıma gücü ve oturması, UygulamaDers Kitabı 1 (Bölüm 5)
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama00
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok