Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Görsel Sanatlar EğitimiOKL304134220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıFeride Gök Çolak
Dersin AmacıGörsel okur-yazar seviyesine gelerek bir sanat eserini inceleme yetisine ve yeterliliğine sahip olmak
Dersin İçeriğiSanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Artut, K. 2001; Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara Abacı, O. 2000 Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi , Morpa Kültür Yayınları ,İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik mesleği Genel yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Alan eğitimi, eğitimin temelleri, çocukların gelişimi ve öğrenme özellikleri ve erken çocukluk dönemine özgü olan öğretim bilgisine sahiptir. - Program kazanımlarına, çocukların bireysel farklılıklarına, ihtiyaçlarına, özelliklerine dayalı olarak gelişimlerini desteklemeye yönelik öğretim ilkelerine ve alan öğretimine uygun öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri belirler ve etkinlikleri tasarlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. - Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve istasyon yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin belirtke tablosunu hazırlama, seçtiği ders ile ilgili farklı soru madde tiplerine uygun soru hazırlama, verilen bir teste ait sonuçların madde ve test analizlerini yapma, performans görevi hazırlama, rubrik geliştirme, vb.). Proje kapsamında, ölçme araçlarının geliştirilip uygulanmasına yönelik performansa dayalı bir çalışma yapılır (Örn. 3-4 kişilik öğrenci gruplarının kendi alanı ile ilgili seçtiği bir ders/konu için bir belirtke tablosu hazırlayıp ona uygun 20-30 soruluk çoktan seçmeli test geliştirmesi, uygulaması, sonuçları analiz edip raporlaştırarak dönem sonunda teslim etmesi).

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bir sanat eserini tanımlar
  2. Öğrenciler bir sanat eserini eleştirir.
  3. Öğrenciler bir sanat eserinde çocuk resimlerini tanımlar ve ayırt eder
  4. Öğrenciler çocukların bir sanat eseri ile kendini ifade etmelerine örnek verir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında öğrencileri bilgilendirme, kullanılacak materyallerin tanıtılması.ilgili kaynaklar
2Sanat eğitimi nedir? Sanat eğitiminin önemi ve gerekliliği. Renk nedir? Renk armonisi nedir? Renkli uygulamalar için ritim, uyum, denge, vurgu, zıtlıkilgili kaynaklar
3Okul Öncesi eğitimde kısıtlı imkânlarda sanatsal çalışmalar. Sadece sulu boya kullanarak yapılan uygulamalar. El boyama ve taş boyama etkinliğiilgili kaynaklar
4Okul Öncesi eğitiminde denge ve renk çalışması. Balondan denge oyuncağı çalışması.ilgili kaynaklar
5Görsel tasarım ilkeleri: Çizgi-doku-leke-form ve şekil-boşluk-renk-valörilgili kaynaklar
6Okul Öncesi eğitiminde renkli ve dokulu origami kağıdı oluşturma, origami diyagramı oluşturma ve origami uygulama teknikleri ve uygulamasıilgili kaynaklar
7Görsel tasarım öğeleri: Nokta, Çizgi, Renk, Doku, Format ( boyutta ), Biçim, Yüzey
8Ara Sınav 1
9Okul Öncesi eğitiminde basit ve kolay insan ve hayvan figürü çizim teknikleri uygulamasıilgili kaynaklar
10Çocuk resimlerinin gelişim evreleri nelerdir? Çocuk resimleri sanat mıdır? Çocuk resminde simgeler. Çocuk resimleri ve kuramları.ilgili kaynaklar
11Üç boyutlu birim motifleri kullanarak yüzey düzenleme çalışmaları ve perspektif uygulamaları konulu çalışmalarilgili kaynaklar
12Üç boyutlu birim motifleri kullanarak yüzey düzenleme çalışmaları ve perspektif uygulamaları konulu çalışmalar
13Çocuk resimlerinin sınıflandırılması çocukluktan gençliğe çizgisel gelişim evreleri 2-4 yaş arası 4-7 yaş arasıilgili kaynaklar
14Okul Öncesi eğitiminde yoğurma maddelerinden olan kil, plastilin ve oyun hamuru ile uygulamalar. Üç boyutlu yemek ve yiyecek uygulamalarıilgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama220
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması110
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok