Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kültürlerarası İletişim ve ÇeviribilimMTF610037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıAyşe Ayhan
Dersin AmacıÇevirinin kültürlerarası iletişim sürecinde ötekilik ve farkındalaık gibi kavramların oluşumuna ve gündelik yaşantıdan politikaya etkisini öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiKültürlerarasilik kuramı çerçevesinde çeviri metinlerini incelemektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Perhan Ügeöz, Kültürlerarası İletişim, Üstün Eserler, 2003
  • Ayda Uzunçarşılı Soydaş: Kültürlerarası İletişim, Parşömen Yayınları, 2010
  • Zeynep Karahan Uslu Can Bilgili: Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası İletişim, Çokkültürlülük, Beta Yayınevi, 2011.
  • Els Oksaar: Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı, Çizgi Kitapevi yayınları, 2008
  • İsmail, İşcen: Çevrim Kuramı Çeviribilimin Temelleri Üzerine, Seçkin Yayıncılık, 2002
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci Çevirinin kültürlerarası iletişim sürecinde ötekilik ve farkındalık gibi kavramların oluşumuna ve gündelik yaşantıdan politikaya etkisini kazanır
  2. Öğrenci, çevirinin kültürlerarası iletişim sürecinde ötekilik ve farkındalık gibi kavramların oluşumuna katkısını ve gündelik yaşantıdan politikaya etkisini görür.
  3. Öğrenci ideoloji ve çeviri arasındaki ilişkiselliği irdeler.
  4. Öğrenci olgular kültürlerarası aktarımıyla ideolojik olarak yeniden şekillendirir.
  5. Öğrenci kültür, ideoloji ve çeviri arasındaki ilişkiyi inceler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İletişim nedir?Kaynak Kitap
2İletişim BilimKaynak Kitap
3Kültürlerarası İletişim tanımı ve içeriğiKaynak Kitap
4Kültürlerarası İletişim temel eğilimlerKaynak Kitap
5Dil ve kültür ilişkiselliğiKaynak Kitap
6İletişim kanalları ve dilsel işlevKaynak Kitap
7İletişim ve DilKaynak Kitap
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İletişim ve çeviri ilişkisiKaynak Kitap
10Kültürel Boyut Kuramı ve çeviri ilişkisiKaynak Kitap
11Değer Yönelimleri Kuramı ve çeviri ilişkisiKaynak Kitap
12İnsan-İnsan Yönelimi Kuramı ve çeviri ilişkisiKaynak Kitap
13Zaman Yönelimi Kuramı ve çeviri ilişkisiKaynak Kitap
14İlişkisel Yönelim Kuramı ve çeviri ilişkisiKaynak Kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)73
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok