Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyasi Partiler SBU261234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüCengiz Çağla
Dersi Veren(ler)Cengiz Çağla
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSiyasal süreçte çok önemli bir yeri olan siyasal partilerin ortaya çıkışı, ideolojileri, örgütlenmeleri, işlevleri ve işleyişleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek yoluyla örgütlü siyasal çalışmanın demokratik yurttaşlık bilinci ile ilişkisini kurmalarını sağlamak.
Dersin İçeriğiGiriş: “Parti” kavramı ve gelişimi; SP’nin tarihsel olarak ortaya çıkışı: kurumsal kuramlar; tarihsel kriz durumu kuramları; modernleşme kuramları; toplumsal bölünmeler ve siyasal partiler; ideolojik düzeyde parti gruplaşmaları: Liberal ve radikal partiler, muhafazakar partiler, sosyalist ve sosyal democrat p., Hristiyan Demokrat p., komünist p., tarımsal p., bölgesel ve etnik p., sağ kanattaki aşırı p., ekoloji hareketi; Hukuki çerçeve (siyasal partiler hukuku ve güncel sorunları); Partilerin örgütlenişi ve parti üyeliği: Örgütlü kitle partilerinin doğuşu; üyelik ve seçmenlerin örgütlenişi; parti örgütlerinin temel birimleri; parti çalışmalarının parasal kaynakları; parti üyelerinin toplumsal bileşimi; partiler ve çıkar grupları; partilerde hizipçilik; liderlik, parti organları, parti bürokrasisi ve parti-içi demokrasi; parlamento grubu; partilerin başlıca 033evleri; Parti sistemleri ve tipolojisi; seçim sistemleri ve parti sistemleri ilişkisi; Seçimler ve partiler/parti ittifakları; partiler ve propaganda; partiler ve kitle iletişim araçlarının denetimi; seçmenlerin toplumsal bileşimleri ve parti tercihleri; seçmen tabanının oynaklık derecesi; tek-parti hükümetleri; koalisyonlar ve azınlık hükümetleri; katılım krizi ve partilerin güçsüzleşmesi tezi, değişim doğrultuları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları: G-4, 1974.
  • Maurice Duverger, Siyasi Partiler (Türkçesi: Ergun Özbudun) (Üçüncü Basım), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1986 (Türkçe Birinci Basım: 1970 – Fransızca Orijinali: 1951).
  • Peter Mair, Party System Change, Oxford: Oxford University Press, 1997
  • Richard Gunther, vd. (eds.), Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford: Oxford University Press, 2002
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencilerin siyasi partiler ve parti sistemleri alanında bilgisini geliştirir.
  2. Eleştirel analiz yapmayı öğrenir.
  3. Parti türleri hakkında karşılaştırma yapmayı öğrenir.
  4. Türkiye'deki siyasi partiler hakkında bilgisini geliştirir.
  5. Dünyadaki siyasi parti aileleri hakkında bilgisini geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-244444
PÇ-344444
PÇ-455555
PÇ-555555
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-855555
PÇ-955555
PÇ-1055555
PÇ-1155555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Siyasi Parti Nedir? Parti Sistemi Nedir? Toplumsal Bölünmeler ve Siyasi Partilerin Gelişimi• Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, ss. 1-56.
2Siyasi Partilerin Örgüt YapılarıÖzbudun,ilgili sayfalar; Duverger, ilgili sayfalar.
3Siyasi Parti Tipolojileriilgili sayfalar
4Siyasi Parti Üyeliği ve Parti İçi Siyasetilgili sayfalar
5Siyasi Partiler Düşüşte mi?ilgili sayfalar
6Avrupa'da siyasal partilerilgili sayfalar
7Türkiye’de Siyasi Partilerin Gelişimi ve Parti Sistemiilgili sayfalar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Merkez Sol Siyaset ve Partileriilgili sayfalar
10Liberalizm ve siyasal partilerilgili sayfalar
11Milliyetçilik ve siyasal partilerilgili sayfalar
12Sunuşlar
13Sunuşlar
14Sunuşlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok