Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi ISL434034300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüKenan Aydın
Dersi Veren(ler)Kenan Aydın
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşbirliği ekonomisi ile ilgili yeni kavramları, ana karar konularını ve zorlukları ortaya koymak; problemler için uygun çözüm aralıklarına işaret etmek; gelişme trendlerini ortaya koymak ve tartışmak.
Dersin İçeriğiBireysel (mikro) ekonomi, grup ekonomisi, işbirliği ekonomisi, “işbirliği”, “kolaborasyon”, mezo-ekonomi kavramları; işbirliği modelleri, işbirliği sebepleri ve güdüleri; işbirliği yönetiminde başlıca problemler ve çözümleri; işbriliği türleri, dikey ve yatay işbirlikleri, işbirliği stratejileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Notu
  • İsmail Duymaz Kooperatif İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İzmir: Bilgehan Matbaası, 1986.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler - işbirliği ve işbirliği yönetimi kavramını, - başlıca modern işbirliği modellerini, - işbirliği yönetimindeki problem alanlarını ve çözüm alternatiflerini öğreneceklerdir.
  2. İşbirliği ile ilgili temel kavramlar
  3. İşbirliği türleri ve bunların işletmelere sağladıkları
  4. İşbirliğindeki yeni trendler
  5. İşbirliği yönetiminin nasıl yapıldığı

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155444
PÇ-2454-4
PÇ-3--55-
PÇ-4-5--5
PÇ-55----
PÇ-6-5-4-
PÇ-7--55-
PÇ-8-----
PÇ-9-5--5
PÇ-104---5
PÇ-11-4---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekonomik sistemin organizasyonunda kolaborasyon ve işbirliğinin temelleri; “işbirliği” ve “ortaklık” davranış konseptlerinde farklı yaklaşımlar ve konseptlerin farklı tanımları; mikro ve mezo ekonomi arasındaki temel farklar; bireysel ve müşterek karar ve davranışlar; ittifak ve işbirliği arasındaki ekonomik/yasal ve örgütsel farklar.Ders notları, 1-10
2İşbirliği morfolojisi; işbirliğinin organize edilmesinde açıklayıcı modeller; transaksiyon maliyeti yaklaşımı; oyun teorisi yaklaşımı; stratejik darboğaz yaklaşımı; kaynak kombinasyonu (ortak kaynak havuzu) ve genel hedefler yaklaşımı; işbirliğindeki temel engel ve kaygılar. Ders notları, 16-24
3İşbirliğinin önemini arttıran sebep/ faktör ve güdüler; iş çevresindeki yeni gelişme trendleri ve baskıları; maliyet baskısı; pazar baskısı; hız ve yetenek baskısı; küreselleşmenin etkisi.Ders notları, 24-31
4Rekabet stratejilerinde paradigma değişimi; rekabetçi ve işbirlikçi stratejiler arasındaki ilişki; modern gelişme trendleri ve uygulamaları, coopetition and coopetence modelleri.Ders notları, 31-34
5İşbirliği modelleri (üretim, tedarik ve dağıtımda kullanılan modeller).Ders notları, 39-43
6Ağ ekonomisi: ağ tasarımı, ağ türleri, ağ yönetimi.Ders notları, 50-53
7Teorik ve uygulamalı işbirliği türleri ve işbirliği modelleri.Ders notları, 43-45
8Ara Sınav 1
9İşbirliği yönetimi ve uygulamalarında “kazan-kazan prensibi”. Ders notları, 11-15
10Modern yatay ve dikey işbirliği konseptleri: Yatay ve dikey işbirliği konseptleri (stratejik alyanslar, konsorsiyum, işbirlikleri, tedarik zinciri).Ders notları, 45-50
11Modern işbirliği örnekleri: JIT, SCM, CR, QR, ECR, CM, VMI, CP, CFPR, JV; 3PL,4PL. Ders notları, 45-52
12İşbirliğine dayanan iş modellerinin (ölçek ekonomisi, kapsam ekonomisi, işbirliği ekonomisi, tedarik ölçek ekonomisi) ekonomik/teknik sonuçları. Ders notları, 35-38
13Tedarik zinciri/değer zinciri yönetimindeki temel sorun alanları. Ders notları, 64-71
14İş çevresindeki işbirlikçi oyun planlarının incelenmesi. Ders notları, 53-64
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev130
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj00
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok