Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Üretim Yönetiminin Esasları 033510737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme ABD Bilimsel Hazırlık Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÜretim yönetimi alanındaki temel kavramları ve başlıca karar konularını ortaya koymak, uygun çözüm aralıklarını göstermek; Üretim/işlemler yönetimindeki başıca yöntem ve araçları tanıtmak ve uygulamak.
Dersin İçeriğiÜretim kavramları, üretim ekonomisi-üretim yönetimi ilişkileri, üretim yönetiminin temel amaçları ve uğraş alanları, uzun ve orta dönemli üretim planlaması, uzun ve orta vadeli başlıca karar konuları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Notu
  • Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, 15. b., Beta Basım Yayın, 2010.
  • Sevinç Üreten, Üretim-İşlemler Yönetimi, 5. b., Gazi Kitabevi, 2006.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Üretim yönetimindeki klâsik ve neo-klasik karar konuları ile çözüm alternatiflerini tanımak ve yorumlamak.
  2. Üretimle ilgili kavramlar
  3. Üretimin işletmedeki işlevi, üretim sistemi, üretim faktörleri sistemlerinin kavranması
  4. Atama, iş yükleme, doğrusal programlama vs. yöntemler ile üretim ile ilgili optimum kararlara ulaşmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Üretim kavramları;üretim ekonomisi ile üretim yönetimi arasındaki ilişkiler; üretim yönetiminin amaçları, başlıca ilgi ve uğraş alanları. Kobu (2010), 3-28
2Üretim faktörleri sistemi; üretim sistemi; mal ve hizmet üretimindeki üretim sistemi örnekleri. Ders notları, 21-26
3Üretim planlaması; uzun, orta ve kısa dönemli karar problemleri; stratejik tasarım problemleri. Ders notları, 26-42
4Üretim sisteminin tasarımı; üretim sistemlerine tipolojik bakış; sürekli ve kesikli üretim sistemleri; esnek üretim sistemleri; yalın üretim sistemi.Kobu (2010), 31-51
5Kuruluş yeri seçimi; fabrika içi yerleşim düzeni.Kobu (2010), 161-185
6Lojistik düzeninin kurulması ve işletilmesiyle ilgili kararlar; tedarik ve üretim lojistiğindeki çağdaş gelişmeler; MRP, MRP II; JIT, Kanban vs. Kobu (2010), 229-258
7Tesis kapasitesi, kapasite türleri ve kapasiteye etki eden faktörler; malzeme ihtiyaç planlaması-kapasite planlaması ilişkileri.Kobu (2010), 263-296
8Ara Sınav 1
9Uzun-orta ve kısa dönemli üretim planları arasındaki ilişkiler; Toplam üretim plânı-ana üretim plânı ilişkileri-kısa dönemli üretim programı; üretimde hazırlık çalışmaları ve rasyonelleştirme önlemleri.Ders notları, 116-120
10Kısa dönemli operasyon planlamasındaki başlıca karar konuları; Üretim/işlemler yönetiminde darboğaz faktörü, sebepleri ve sonuçları.Ders notları, 120-122
11İşgücü ve makine kapasitelerinin belirlenmesi ve uyumlaştırılması; operasyon-işlem kapasitesi; Malzeme satınalma talimatları-Net malzeme ihtiyacının tespiti.Ders notları, 90-100
12Ara sınav Optimal üretim programının belirlenmesindeki olası senaryolar ve kullanılan kriterler; Doğrusal programlama modeli ve uygulamaları.Ders notları, 122-124
13Sıralama problemi ve sıralama kriterleri; Kuyruk sorunu- Hat dengeleme problemi.Kobu (2010), 471-478
14İş yükleme (atama) problemi; Çizelgeleme ve çizelgeleme teknikleri; CPM/PERT teknikleri-Gantt diyagramı.Kobu (2010), 478-487
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev130
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj00
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok