Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Betonarme Yapılar ve Temel TasarımıINS462227120
ÖnkoşullarINS3112 Temel İnşaatı
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüBilge Doran
Dersi Veren(ler)Mehmet M. Berilgen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMesleki etik sınırları içerisinde disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapma becerilerini bir tasarım problemini çözme esnasında geliştirmek.
Dersin İçeriğiBetonarme yapılarda, zemin yapı etkileşimi dikkate alınarak uygun temel sisteminin belirlenmesi ve temel betonarme kesit hesabı, CPM metodu ile kritik yolun ve minimum proje süresinin belirlenmesi, risk değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Celep, Z., Kumbasar, N., Betonarme Yapılar, İstanbul 2001.
  • Özaydın, İ.K., Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi, 1997.
  • Yıldırım, S., Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı.
  • Das, M. B., Principles of Geotechnical Engineering, 1998.
  • Das, M. B., Fundamentals of Geotechnical Engineering, 2000.
  • Bowles, J., Foundation Analysis and Design, McGrawHill.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, betonarme bir binayı bir bilgisayar programı kullanarak modelleyebilecektir ve tasarımını yapabilecektir.
  2. Öğrenciler, zemin-yapı etkileşiminin sayısal modelde ne şekilde dikkate alınacağı, minimum proje süresi ve risk değerlendirmesi gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır.
  3. Öğrenciler, takım çalışmalarına hızlıca uyum sağlayabilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Proje föylerinin dağıtılması, dönem boyunca izlenecek ders planı ve proje içeriğinin tanıtımı, çalışma gruplarının belirlenmesi, disiplinlerarası çalışma-grup çalışması, mesleki etik gibi konularla ilgili bilgi aktarımı
2Yapı ruhsatı ve iskân, kat mülkiyeti süreçleri, kentsel dönüşüm prosedürü İlgili Kaynak İlgili Bölüm
3Yapının oturtulacağı sahada yapılan zemin etütlerinden yararlanılarak arazi zemin kesitinin çıkarılması ve zemin tabakalarına ait malzeme parametrelerinin belirlenmesi İlgili Kaynak İlgili Bölüm
4Projesi verilmiş olan binanın sayısal modelinin sonlu elemanlar tekniği ile çalışan bir yazılım (SAP benzeri) ile oluşturulması, sonlu eleman tipleri/kapasiteleri, mesnet şartları, düğüm noktası-birleşimler, rijit diyafram gibi temel konuların aktarımıİlgili Kaynak İlgili Bölüm
5Düşey+yatay yüklerin belirlenmesi ve yük kombinasyonlarının tanımlanması, oturma analizinde kullanılmak üzere temele etki edecek kuvvetlerin (bina ağırlığı) ve bu duruma ait kesit tesirlerinin belirlenmesi
6Yapı modellemelerinin tamamlanıp sonuçların alınarak kontrol ettirilmesi için son tarih. Ayrıca birinci ara rapor teslimi en geç 6.hafta sonuna kadar yapılmalıdır (Ara rapor, yapının paket programla analiz edilmek üzere hazırlanan modelinin kopyalandığı bir CD ve ilgili dökümanları içerir)
7İnşaat projelerinde zaman yönetiminin projeye uygulanması, CPM metodu ile kritik yolun ve minimum proje süresinin belirlenmesi İlgili Kaynak İlgili Bölüm
81. Ara Sınav
9Radye temelin taşıma gücünün belirlenmesi, temel zemininde meydana gelen ani ve konsolidasyon oturmalarının hesaplanması, yatak katsayısının oturmaya bağlı olarak ve amprik yöntemlerden faydalanılarak belirlenmesi İlgili Kaynak İlgili Bölüm
10Zemin-yapı etkileşimi (Winkler yayları) dikkate alınarak mevcut yapının sayısal modelinin revize edilmesi, yapısal çözümlemelerin yeni durum için tekrarlanarak temele aktarılan kesit tesirlerinin hesabı
11Yapının inşaat sürecinde, iş güvenliği açısından risk değerlendirmesinin yapılması. Yapı metrajının çıkarılması ve birim fiyat listesine göre fiyatlandırılması (keşif) İlgili Kaynak İlgili Bölüm
122. Ara Sınav
13Tasarımlar ile ilgili son kontroller ve ikinci ara rapor teslimi İlgili Kaynak İlgili Bölüm
14Temel sisteminin betonarme kesit hesabı
15Sonuçlarla ilgili kısa tartışma
16Final Sunum

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1410
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler220
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar210
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama144
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler210
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok