Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Metin Şerhi TDE221223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüBüşra Çelik Vural
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıDîvân edebiyatı metinlerini anlamak ve yorumlamak için temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiÇeşitli tür ve biçimlerdeki Dîvân edebiyatı metinlerinin yazıldıkları dönemin edebî anlayışı ve kültürel referanslarıyla açıklanması, dolayısıyla anlaşılması amaçlanmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Mengi, Mine. "Metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine düşünceler." Dergâh, s. 93 (Kasım 1997): 8-10.
 • Şentürk, A. Atillâ. Osmanlı şiir antolojisi. İstanbul: YKY, 1999.
 • Tarlan, Ali Nihad. Metin şerhine dair. İstanbul: 1937.
 • Akar, Metin. Su kasidesi şerhi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994
 • Çalışkan, Adem. Fuzûlî'nin su kasidesi ve şerhi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1992
 • Şentürk, A. Atillâ. Necâtî Beğ'in Sultan Bayezıd medhiyesi ve birkaç gazeli hakkında. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1995.
 • Şentürk, A. Atillâ. Ahmed Paşa'nın güneş kasidesi üzerine düşünceler. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1994.
 • Şentürk, A. Atillâ. Yahyâ Beğ'in Şehzâde Mustafa mersiyesi yahut Kanunî hicviyyesi. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1998.
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Zor ve anlaşılmaz olarak nitelenen Dîvân edebiyatı metinlerin anlama becerisi kazanır.
 2. Zor ve anlaşılmaz olarak nitelenen Dîvân edebiyatı metinlerini yorumlayabilir.
 3. Zor ve anlaşılmaz olarak nitelenen Dîvân edebiyatı metinlerine nüfuz edebilir.
 4. Klasik edebiyat metinlerini tahlil ederek inceliklerini kavrayabilir.
 5. Klasik edebiyatın beyitlerindeki anlam ilişkilerini çözümleyebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2---55
PÇ-3-----
PÇ-4555--
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Metin şerhinin tanımı, anlamı ve amacı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Metin şerhinin tanımı, anlamı ve amacı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Ahmed Paşa'nın şiirlerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Fuzûlî'nin Su kasidesinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Fuzûlî'nin Su kasidesinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Necâtî Bey'in kasidelerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Taşlıcalı Yahya'nın şiirlerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Nev'î ve Zâtî'nin gazellerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Nâbî'nin gazellerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Nâ'ilî-i Kadîm'in şiirlerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Nef'î'nin şiirlerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Nedîm'in gazellerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Şeyh Gâlib'in gazellerinin şerhi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok