Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama 2SBP111269440
ÖnkoşullarSBP1111 Planlama 1
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüOya Akın
Dersi Veren(ler)Oya Akın, Nilgün Erkan, Bora Yerliyurt, Cenk Hamamcioğlu, Esin Özlem Aktuğlu Aktan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDoğal yapı ve sosyo-ekonomik yapı değişkenleri bağlamında; Sürdürülebilir mahalle birimi tasarım sürecine ilişkin, teorik ve uygulamalı bilgilenme sürecinin aktarılması
Dersin İçeriğiDoğal yapı ve sosyo-ekonomik yapı değişkenlerinin mekansal tasarım ilkeleri üzerindeki yönlendirici ilkelerinin belirlenmesi ve bu bilgiler ışığında; mahalle birimi ölçeğinden, komşuluk grubu, sokak, meydan, parsel ve yapı ölçeğine deyin tasarım kriterlerinin teorik ve uygulamalı olarak aktarılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Achitektur + Wettbewerbe, Mimarlık, Tasarım, Mimarlık XL.
 • Bacon E., (1976) Design of Cities, Revised Edition, Penguin, New York.
 • Bakan K., (1981) Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK Yayınları, İstanbul.
 • Ching F. D.K., (2002) Mimarlık-Biçim, Mekan ve Düzen, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul.
 • Essex County Council, (1983 Design Guide for Residential Area Highway Standarts and Design Guide for Residential Area.
 • Gindroz, R. (2003) The Urban Design Handbook Techniques and Working Methods, Urban Design Associates, New York.
 • Gindroz, R., Robinson, R., (2004) The Architectural Pattern Book, Urban Design Associates, New York.
 • Hall, K.B., Porterfield, G.A., (2001) Community by Design: New Urbanism for Suburbs and Small Communities, Mc. Graw Hill, New York.
 • Housing Layout, GLC study, Architectural Pres, London.
 • Kentsel Doku Tipleri ve Farklı Kentsel Tasarım Yaklaşımları, MEDİA 1990/1, ODTÜ MF, ss: 11-38.
 • Knight W.A. and Collin J.F.N., (1976) Design Aid: Housing, Road.
 • Moughtin J.C, Cuesta R., Sarris C., Signoretta P., (2003) Urban Design: Method and Techniques, Second Edition, Architectural Press, Oxford, UK.
 • Neufert, E., (1998) Neufert: Yapı Tasarımı Bilgisi, 35. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Rohold L. M., House Plus Environment.
 • Sendich, E., (2006) Planning and Urban Design Standards, Wiley & Sons, New Jersey.
 • Thomas R., (2003) Sustainable Urban Design: An Environmental Approach, Taylor & Francis, New York.
 • Untermann R., Small R., (1977) Site Planning for Cluster Housing, Von Nostrand Reinhold Comp., New York.
 • http://www.planetizen.org
 • http://www.arkitera.com
 • http://smartgrowthplanning.org
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci nitel ve niceliksel analiz yapabilme ve yaratıcı düşünme becerisi kazanır.
 2. Öğrenci karar verebilme, plan seçenekleri kurgulayabilme becerisi kazanır.
 3. Öğrenci mahalle birimi şeması oluşturabilme (konut, donatı, ulaşım) becerisi kazanır.
 4. Öğrenci sözlü/çizili (eskiz tekniği) ifade tekniklerini kullanabilme becerisi kazanır.
 5. Öğrenci sokak ve meydan kavramları, tasarım ilkeleri, yapı parsel ilişkilerinin hakkında bilgi edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255544
PÇ-355444
PÇ-445544
PÇ-545545
PÇ-655555
PÇ-745545
PÇ-834343
PÇ-955545
PÇ-1055455

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders kapsamı ve yönteminin tanıtımı, • Yerleşme Kademelenmesi ve Mahalle kavramına ilişkin anlatım paralelinde; sınıf bütününde Google Earth görüntüleri üzerinde yapılan okumalar.NA
2Planlama süreci içinde doğal yapı analizleri ve sentez anlatımı paralelinde; sınıf/grup bazında, verilen çalışma alanı üzerinde analiz ve sentez çalışmaları.NA
3Planlama tasarım süreci ve bölgeleme kavramı, bölgeleme ve mekansal tasarım yaklaşımı, örnekler üzerinde tartışmalar bağlamında; sınıf/grup bazında, verilen çalışma alanı üzerinde bölgeleme çalışmaları.Gindroz, R. (2003) The Urban Design Handbook Techniques and Working Methods.
4Sınıf/grup bazında, verilen çalışma alanı üzerinde bölgeleme çalışmaları, sunumlar, tartışmalar.NA
5Yoğunluk Kavramı ve Fizik Mekana Taşınması anlatımı bağlamında; nüfus, donatı alanları ilişkileri ve yoğunluk testleri, mekansal yansımaların tartışılması.Thomas R.,(2003) Sustainable Urban Design: An Environmental Approach,
6ARA TESLİM 1: Mahalle birimi analiz, sentez ve bölgeleme ilkeleri • Planlamada ulaşım-arazi kullanış ilişkisi, kademelenme ve ana Yaya arteri tasarım İlkeleri anlatımı bağlamında; mahalle birimi araç ve yaya ulaşım kararlarının oluşturulması. Essex County Council, (1983) Design Guide for Residential Area Highway Standarts and Design Guide for Residential Area.
7Planlama ve tasarım sürecinde yöneliş kavramı ve konut tipolojileri.NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kentsel Dış Mekan Tasarım İlkeleriBakan K., (1981) Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK. Gindroz, R. (2003) The Urban Design Handbook Techniques and Working Methods.
10Mahalle birimi bölgeleme, yöneliş ilişkileri bağlamında; vaziyet planı tasarım çalışmaları (eskiz ve sunum).Hall, K.B., Porterfield, G.A. (2001) Community by Design: New Urbanism for Suburbs and Small Communities.
11Mahalle birimi bölgeleme, yöneliş ilişkileri bağlamında; vaziyet planı tasarım çalışmaları (eskiz ve sunum).Housing Layout, GLC study.
12ARA TESLİM 2: Mahalle birimi vaziyet planı NA
13Mahalle birimi bölgeleme, yöneliş ilişkileri bağlamında; vaziyet planı tasarım çalışmaları (eskiz ve sunum)NA
141/500 Alt Bölge Tasarımı ve TekniğiNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1215
Sunum/Jüri1210
Projeler220
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar215
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati138
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması54
Derse Özgü Staj
Ödev134
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler215
Sunum / Seminer136
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok