Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatı 13.-14. YüzyılTDE224134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüBüşra Çelik Vural
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıOsmanlı dönemi Türk edebiyatının üretildiği kültürel ortamın tanıtılması ve edebî türler, konular, yazarlar ve şairlerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği13., ve 14. yüzyıllarda Türk edebiyatının gelişimi. Bu yüzyıllarda yaşamış önemli şairlerin yaşam öyküleri, şiirleri ve Türk edebiyatı içindeki yerleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Âşık Paşa. Garib-nâme: Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma. Haz. Kemal Yavuz. 4c. İstanbul: TDK, 2000.
 • Nesîmî. Nesîmî Divanı. Yay. haz. Hüseyin Ayan. Ankara: Akçağ, 1990.
 • İz, Fahir. Eski Türk Edebiyatında Nazım. 2c. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1995-99.
 • Tatcı, Mustafa Yunus Emre Divanı: c.1. İnceleme; c.2 Tenkitli metin; c.3
 • Risâletü'n-nushiyye; c.4 Âşık Yunus. 4c. İstanbul: MEB, 1997.
 • Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Mustafa İsen [ve diğ...]. Ankara: Grafiker Yayınları, 2002.
 • Şentürk, Ahmet Atillâ, Ahmet Kartal. Üniversiteler için Eski Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Türk Dili ve Edebiyatının temel bilgilerini kazanır.
 2. Osmanlı dönemi edebî metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir.
 3. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanır.
 4. Osmanlı Döneminin ilk şair ve yazarları hakkında bilgi kazanır.
 5. İlk dönem mesnevi yazarları hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-25-545
PÇ-3-----
PÇ-4-5---
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
113. yüzyılda Anadolunun siyasi, tarihi ve sosyal yapısıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Anadolu’da Türkçe eser veren ilk şairler ve eserleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Yunus Emre Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4MevlanaKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Mevlânâ’nın Türk edebiyatına etkisi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
614. yüzyılda Anadolunun siyasi, tarihi ve sosyal yapısıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Şeyyad Hamza-Hoca Mes'ûd-DehhâniKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Şeyyad Hamza - Hoca Mesûd – DehhânîKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Ahmedî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Nesîmî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Âşık PaşaKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13GülşehrîKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Kadı BurhâneddinKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok