Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Mekan Organizasyonunda BiçimSBP540737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüHülya Berkmen
Dersi Veren(ler)Hülya Berkmen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKentsel mekanın oluşmasını etkileyen çeşitli kuramları farklı boyutları ,ortaya çıkışlarından itibaren geçirdikleri süreçler, kuramların güncellikleri, geçerlilikleri sorgulanmakta ve sorgulama yöntemleri tartışılmaktır
Dersin İçeriğiMekan organizasyonunu oluşturan kavram ve tanımlarının tartışılması ve yeniden tanımlanmaya çalışılması, mekanı oluşturan tasarım kuramları ile uygulama ilişkilerinin tartışılması, tasarım, planlama kuramları, ilkelerinin, kabul edilmiş standartların mekan organizasyonuna olan etkilerinin karşılaştırılması konularını içermektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • • Houg,W.(20008); Meta Estetiğinin Eleştirisi,(II. Bölüm),Felselogos yayınları, Bulut yayınları, İstanbul
 • • Tunalı,İ.(2008); Estetik, Büyük Fikir Kitapları dizisi:92, remzi Kitabevi,İstanbul
 • • Songül, D.(1998); “ Kamusal Alanın Belirlenmesinde Ben ile Ötekinin Yeri” Doğu Batı, Düşünce Dergisi,-yıl:2, sayı:5, Kasım-Aralık-Ocak, 1998 -99, sayfa:233 -241, Doğu Batı yayınları, Ankara
 • • Slater,P.(1998); Frankfurt Okulu (V. Bölüm, Tarihsel Materyalist Estetik Kabalcı yayınevi, İstanbul
 • • Özlem,D.(2000); Max Weber ‘de Bilim ve Sosyolojisi, Ara yayıncılık, felsefe dizisi 10, İstanbul
 • • Koyre,A.(2000); Bilim Tarihi Yazıları, Popüler Bilim Kitapları 126, Tübitak yayınları, Ankara
 • • Urry,J.,Keat,R.(1994); Bilim Olarak Sosyal teori, İmge Kitabevi, Ankara
 • • Gulbenkian Komisyonu; Sosyal Bilimleri Açın, Metis yayınları, İstanbul
 • • Saruhan,C.S., Özdemirci,A.(2005); Bilim, Felsefe ve Metedolojisi Alkım yayınevi, İstanbul
 • • Giddens, A.(2005); Sosyal Terinin Temel Problemleri, Paradigma yayıncılık, İstanbul
 • • Tekeli,İ.(2010); Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları,Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul
 • • Petruccioli,A;(2008); Bellek Yitiminin Ardından,Yem yayını,İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kuramların ve ilkelerin değişen koşullarlarla birlikte farklılaştıklarını kavrayacaktır
 2. Öğrenciler özellikle pozitif bilimler dışındaki bilimlerle ilgili disiplinlerin benimsediği çeşitli kuramların pozitif kuramlardan doğduklarını kavrayacak ve zaman içinde evrimlerini anlayacaktır
 3. Öğrenciler kavramların geçerliliklerini ve kentsel mekan organizasyonu üzerindeki etkilerini kavrayacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Programın ve dersin amacının tartışılması NA
2Kavramsal tartışma NA
3Bilim kuram ilişkisi NA
4Kuram-uygulama ilişkisi NA
5Mekansal kuramların tartışılması NA
6Mekansal kuramların geçerliliklerini ve sürdürülebilirlikleri NA
7Mekan organizasyonunda belirleyici olan faktörler NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mekan organizasyonu kapsamında kamusal mekan NA
10Kamusal mekan organizasyonunu belirleyen planlama ve tasarım kuramları NA
11Ödev sunumu NA
12Ödev sunumu NA
13Ödev sunumu NA
14Sunumların tartışılması ve genel değerlendirme NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması167
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok