Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Metodoloji ve Bilim FelsefesiSBU512737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBilgi, bilim, sosyal bilim ve doğa bilimleri ayrımı, nesnellik tartışmaları temelinde sosyal bilimlerde metodun anlamını ve önemini kavramak; farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriğiFarklı yaklaşımlar temelinde metod tartışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İ. Sunar, Düşün ve Toplum, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1986 M. Weber, Sosyoloji Yazıları, İletişim, İstanbul, 2003 K. Marx, 1844 El Yazmaları, Çev. M. Belge, Birikim Yayınları, İstanbul, 2000. George G. Iggers, 20. Yüzyılda Tarih Yazımı Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000. Peter Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, Çev. M. Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001. K. Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Çev. İ. Aka, İ. Turan, YKY, İstanbul, 1998 T. S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. N. Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul, 2000 C. Levi-Strauss, Yaban Düşünce, Çev. T. Yücel, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1984 T. Yücel, Yapısalcılık, YKY, İstanbul, 1999 P.L. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Anchor Books, New York, 1989 H. Marcuse, Us ve Devrim, Hegel ve Toplumbilimin Doğuşu, İdea Yayınları, İstanbul, 1989 M. Foucault, Ders Özetleri, Çev. S. Hilav, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1992 M. Foucault, Bilim Arkeolojisi, Birey Yayınları, İstanbul, 1999 Toplumbilim, Jacques Derrida Özel Sayısı, Agustos 1999, S: 10 S. Best, D. Keller, Postmodern Teori, Çev. M. Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998 P. Lyotard, Postmodern Durum Bilgi Üzerine Bir Rapor, Vadi Yayınları, İstanbul, 2000 P. Feyerabend, Yönteme Karşı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999 J. Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, Çev. M. Tüzel, YKY, İstanbul, 1993. J. Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Kabalcı, İstanbul, 2998 A. Giddens, Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Metis Yayınları, İstanbul, 2000 A. Giddens, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Paradigma, İstanbul, 2003. Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Ş. Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul, 1996. İ. Tekeli, Modernite Aşılırken Siyaset, İmge Kitapevi, Ankara, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisi kazanır.
  2. Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.
  3. Başta bu alanlarda olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisi kazanır.
  4. Öğrenciler hem bilgi hem fikir sahibi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Araştırma haftası
3Pozitivizm ve Neo-PozitivizmK. Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Çev. İ. Aka, İ. Turan, YKY, İstanbul, 1998
4K. Marx ve dialektikK. Marx, 1844 El Yazmaları, Çev. M. Belge, Birikim Yayınları, İstanbul, 2000
5Max Weber ve Yorumsama M. Weber, Sosyoloji Yazıları, İletişim, İstanbul, 2003
6Anti-pozitivizm: Thomas KuhnT. S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. N. Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul, 2000
7Eleştirel Teori: Frankfurt OkuluPhil Slater, Frankfurt Okulu, Kabalcı Yayınları, İstanbul
8Ara Sınav 1
9Fenomenoloji: Peter L. BergerP.L. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Anchor Books, New York, 1989
10Postyapısalcılık : Michael FoucaultM. Foucault, Ders Özetleri, Çev. S. Hilav, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1992 M. Foucault, Bilim Arkeolojisi, Birey Yayınları, İstanbul, 1999
11Postyapısalcılık: Jacques DerridaToplumbilim, Jacques Derrida Özel Sayısı, Agustos 1999, S: 10
12Postmodernizm: Paul FeyerabendP. Feyerabend, Yönteme Karşı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999
13Eleştirel Teori : Anthony GiddensA. Giddens, Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Metis Yayınları, İstanbul, 2000 A. Giddens, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Paradigma, İstanbul, 2003.
14Eleştirel Teori : J. HabermasJ. Habermas, “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, Çev. M. Tüzel, YKY, İstanbul, 1993. J. Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Kabalcı, İstanbul, 2998
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1220
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev240
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması167
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok