Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yeniden Yapılandırılan OrtadoğuSBU610237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüEsra Danacıoğlu Tamur
Dersi Veren(ler)Esra Danacıoğlu Tamur
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı20.yüzyılda Ortadoğu’da yeniden yapılanmanın ana dinamiklerini anlamak ve analiz etmek.
Dersin İçeriği20.yüzyıl boyunca Ortadoğu'da siyasi yeniden yapılanma sürecini analiz etmek. Bu amaçla her sömestr bölgede bir ülke seçilip incelenecektir. 2022-2023 güz sömestrinde analiz edilecek ülke İsraildir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Şlomo Sand, Yahudi Halkı Nasıl İcat Edildi? Kitabı Mukaddes'ten Siyonizme, Doğan Kitap, İstanbul, 2011
 • Jean Christophe Attias-Ester Benbassa Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, (çev. Nihal Önal) İletişim Yay, İstanbul, 2012 (3.basım)
 • Baruh Kimmerling, The Invention and Decline of Israeliness; State, Society and Military, California University Press, 2005
 • Tuğçe Ersoy, “İsrailli Olmak: Kolektif Bir Kimlik Geliştirmenin Zorlukları”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, C.5, S.1 (2018) s. 73-100
 • Haydar Oruç, "Sekülerlikten Radikalleşmeye: İsrail’in Kurucu Felsefesinde Konstrüktivist Dönüşüm", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, C.4, S.1 (2017), s.156-186
 • Tuğçe Ersoy Ceylan, "1948: Mekân-kırım Yoluyla Unutma Rejiminin Kuruluşu", BPS- Bulletin of Palestine Studies S. 9 (Yaz 2021) s.77-107
 • Ayşe Ömür ATMACA, “Roots of Labor Zionism;Israel as the New Land of the Socialist Ideas?”, Ortadoğu Etütleri, Cilt: IV, Sayı:1, (Temmuz 2012), s.165-191
 • Ilan Papé (ed), Israel/Palestine Question, Roudledge, London, 1999
 • Benny Morris, Righteous Victims, A History of Zionist –Arap Conflict, 1881-2001, Vintage Books, New York, 2001
 • İlker Aytürk,”Yahudi Kimdir? Tartışmasının Işığında İsrail’de Din ve Etnik Kimlik, Doğu Batı No:44 (2008), s.153-169
 • Majid Al-Haj, “The Status of the Palestinians in Israel: A Double Periphery in an Ethno-National State”, Critical Issues in Israeli Society (ed) Alan Dowty, Prager Publication, Westport, Connecticut, 2004, s.109-126
 • Diren Çakmak, "İsrail'in Ulus-Devlet Yasası" Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.10 (2019) s. 81-117
 • Özge Özkoç, "İsrail’in Batı Şeria’daki Yerleşimci Politikası ve ABD’nin Filistin Sorununa İlişkin Barış Girişimleri: İki Devletli Çözüm Hâlâ Mümkün Mü?", Gazi Akademik Bakış, S.29 C.15, (2021), s.311-336
 • Uri Ram, "Post-Zionist Studies of Israel: The First Decade", Israel Studies Forum, Vol. 20, No. 2 (Winter 2005), pp. 22-45
 • Yunus Can Polat, "İsrail Siyasetinde İşçi Partisi Hegemonyasının Sonu", Alternatif Politika, C.10, S.3, (2018), ss. 374-405
 • Tuğçe Ersoy Ceylan, "İsrail’de Liberal Demokratlığın ve Etnik Milliyetçiliğin İdeolojik Yansıması: Post-Siyonizm ve Neo-Siyonizm", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi", C. 8, S. 2, (Eylül 2020), ss. 431-451
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Başta Ortadoğu olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisi kazandır.
 2. Ortadoğu hakkında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisi kazanır.
 3. Öğrenciler hem bilgi hem fikir sahibi olur, eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazanır.
 4. Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler olurlar.
 5. Ortadoğu Çalışmaları Alanında uzmanlaşmalarına katkıda bulunur

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2İsrail: Kurucu Tarihi Mitoslar I Şlomo Sand, Jean Christophe Attias-Ester Benbassa
3İsrail: Kurucu Tarihi Mitoslar IIŞlomo Sand, Jean Christophe Attias-Ester Benbassa
4Siyonizm, Aliya, Manda YönetimiAtmaca;.165-191 ; Morris; 37-66 ; Kimmerling 1-55
51948 Kuruluş ve El NakbaMorris; 161-258 ; Ersoy Ceylan, 77-107
6İsrail: Din, Kimlik, ToplumAytürk, 153-169; Ersoy 73-100
7İsrail'de Siyaset: Siyonizm, Post Siyonizm, Neo SiyonizmRam, 42-45; Ersoy Ceylan "İsrail'de Liberal Demokratlığın...", Polat, 374-405
8Ara Sınav 1
9İmkansız Barış; Oslo Süreci Morris, 561-675 ; Özkoç, 167-195, Özkoç "Batı Şeria'da İsrail'in Yerleşimci..."
10Ulus-Devlet YasasıÇakmak, 81-117; Oruç, 156-186
11Öğrenci Sunumları
12Öğrenci Sunumları
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması158
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler134
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok