Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Siyasal HayatıSBU512537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, modernleşme sürecinin başladığı 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uzanan bir dönemde, Türkiye siyasetinin temel toplumsal dinamiklerini, temel çatışma eksenlerini, tarihsel süreklilikleri ve kopuşları ve temel sorun alanlarını kuramsal ve tarihsel bir perspektifle analiz etmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği“Türk Siyasal Hayatı” dersi 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini sınıf, toplumsal cinsiyet, sosyo-kültürel kimlikler, eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri ile toplumsal ve siyasal hareketler üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir. Ders planı ve okumalar Türkiye’de sosyo-politik iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • - Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
 • - Çağlar KEYDER, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yay., 1993.
 • Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal (der.), Tarihsel Sosyoloji. Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Dipnot Yay., 2007,
 • Neşecan Balkan ve Sungur Savran (der.), Sürekli Kriz Politikaları: Türkiye’de Sınıf İdeoloji ve Devlet, Metis Yay., İstanbul, 2004,
 • - Taha PARLA & Andrew DAVISON, “Rethinking Kemalism’s “Six Arrows””, Corporatist Ideology in Kemalist Turkey. Progress or Order?, Syracuse University Press, New York
 • - Ahmet YILDIZ, “Ne Mutlu Türküm Diyebilene”. Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları (1919-1938), İletişim Yay., 2007
 • Burak Ülman-İsmet Akça (Der.), İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar. Prof. Dr. Kemali Saybaşılı’ya Armağan, Bağlam Yay., 2006
 • Nergis Mütevellioğlu Sinan Sönmez (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2009
 • Ahmet İnsel-Ali Bayramoğlu (der.), Bir Zümre Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, 2004,
 • Haldun GÜLALP, Kimlikler Siyaseti. Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri, Metis Yay., 2003
 • İlhan Uzgel ve Bülent Duru (Der.), AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, Phoenix Yayınevi, 2009,
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler - Türk siyasal hayatının temel dinamiklerini, süreçlerini ve tarihsel gelişimini analiz edecek bilimsel yaklaşıma sahip olacaklar;
 2. Türk siyasal hayatının analizini sosyal sınıflar, kimlikler ve toplumsal cinsiyet ile ilişki içinde analiz edecekler;
 3. Türk siyasal hayatına ilişkin tarihsel ve kuramsal bir perspektifle ampirik bilgiye sahip olacaklar;
 4. Sınıf, kimlik, toplumsal cinsiyet, devlet, siyasal ideolojiler, siyasi partiler, siyasi rejimler vb. temel siyaset bilimi kavramlarını Türkiye tarihi üzerinden kullanmayı öğrenecekler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel Yaklaşımlar ve Eleştirel Değerlendirmeleri- Şerif MARDİN, ss. 9-76. - Metin HEPER, 1985, ss. 1-20, 149-155. - Çağlar KEYDER, 1993, ss. 9-14, 267-300. - Demet DİNLER, 2003, ss. 17-54. - Fethi AÇIKEL, 2006, ss. 30-69. - Suavi AYDIN, 2006, ss. 70-95. - Aylin ÖZMAN – Simten COŞAR, 2003, ss. 234-254.
2Uzun 19. Yüzyılda Osmanlı’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm- Çağlar KEYDER, 1993, ss. 39-99. - Reşat KASABA, 2005, ss. 127-153. - Donald QUATERT, 2010, ss. 25-41. - Yonca KÖKSAL, 2007, ss. 111-141. - Nadir ÖZBEK, ss. 15-44. - Ferdan ERGUT, 2007, ss. 143-164. - Huricihan İSLAMOĞLU, 2007, ss. 51-67.
3Erken Cumhuriyet Dönemi Kapitalizm ve Sınıflar- Şevket PAMUK & Roger Owen, 1998, ss. 10-29. - Çağlar KEYDER, 1993, ss. 127-161. - Galip L. YALMAN, 2004, ss. 44-75. - Yüksel AKKAYA, 2002, ss. 131-176. - Nadir ÖZBEK, 2003, ss. 219-238. - Ayşe BUĞRA, ss. 75-97. - Yiğit AKIN, 2005, ss. 73-111.
4Erken Cumhuriyet Döneminde Kemalist İktidar Tarzı ve İdeoloji- Taha PARLA & Andrew DAVISON, ss. 25-34, 68-140. - Levent KÖKER, 2002, ss. 97-112. - Aykut KANSU, 2002, ss. 253-271. - Ahmet MAKAL, 2002, ss. 173-199. - Murat METİNSOY, 2010, ss. 124-164.
5Erken Cumhuriyet Döneminde Laiklik ve Toplumsal Cinsiyet- Andrew DAVISON, ss. 213-302. - Sevgi ADAK, 2010. - Fatmagül BERKTAY, 2002, ss. 348-361. - Zehra F. ARAT, 1998, ss. 51-70. - Selda ŞERİFSOY, ss.155-188.
6Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Milliyetçiliği ve Kimlik Politikası- Ahmet YILDIZ, 2007, ss. 61-86. - Fuat DÜNDAR, 2007, ss. 221-230. - Fuat DÜNDAR, 2008, ss. 423-442. - Taner AKÇAM, 2007, ss. 179-220. - Ayhan AKTAR, 2001-2002, ss. 142-165. - Ahmet YILDIZ, 2002, ss. 210-290. - Ahmet YILDIZ, 2007, ss. 228-264. - Soner ÇAĞAPTAY, 2002, ss. 218-241.
7Savaş, Sınıflar ve Siyaset: Çok Partili Siyasal Yapıya Dönüş ve Demokrat Parti Dönemi- M. Asım KARAÖMERLİOĞLU, 2006, ss. 174-191. - Murat METİNSOY, 2006, ss. 67-106. - Ayhan AKTAR, 1996, ss. 97-147. - M. Asım KARAÖMERLİOĞLU, 1998, ss. 31-47. - Çağlar KEYDER, 1993, ss. 163-194. - İlkay SUNAR, 1983, ss. 2076-2086. - İsmet AKÇA, 2010, 351-406.
8Ara Sınav 1
9Neoliberal Kapitalizm ve Sınıflar- Sinan SÖNMEZ, 2009, ss. 25-75. - Ensar NİŞANCI, 2006, ss. 110-136. - Nergis MÜTEVELLİOĞLU – Sayım IŞIK, 2009, ss. 159-204. - Nevra AKDEMİR ve Aslı ODMAN, 2008, ss. 49-89. - Gülay TOKSÖZ, 2009, ss. 205-233. - Melda YAMAN ÖZTÜRK, 2010, ss. 25-78. - Hülya KENDİR, 2003, ss. 277-300. - Zülküf AYDIN, 2001, ss. 11-31
1012 Eylül, Yeni Sağ ve Sonrasında Siyaset ve Hegemonya- AKÇA, İsmet (2011), ss. 25-36. - Muharrem TÜNAY, 2002, ss. 177-198. - Haldun GÜLALP, 2010, ss. 79-169.
112000’ler: Adalet ve Kalkınma Partisi- Cihan TUĞAL, 2010, ss. 171-284. - Deniz YILDIRIM, 2009, ss. 66-107. - Ayşe BUĞRA – Osman SAVAŞKAN, 2010, 92-123. - AKÇA, İsmet– Evren BALTA PAKER (2011), - Yıldız ATASOY, 2009, ss. 164-238.
12Neoliberal Dönemde Devlet- Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU, 2009, ss. 261-302. - Ayşe BUĞRA, Çağlar KEYDER, 211-228. - Çağrı YOLTAR, ss. 769-782. - Osman SAVAŞKAN, 2009, ss. 205-223. - Biriz BERKSOY, 2007, ss. 35-65.
13Türk-Kürt Sorunu- Mesut YEĞEN, 2006, ss. 29-88, 117-143. - Evren BALTA PAKER, 2010, 407-431. - Hamit BOZARSLAN, 2003, ss. 841-870. - Ahmet Hamdi AKKAYA & Joost JONGERDEN, 2010,ss. 79-101. - Nilay ÖZOK-GÜNDOĞAN, 2005. - Barış KARAPINAR, 2005.
14Demokrasi Tartışmaları- Mesut YEĞEN, 2002, ss. 56-74. - Necmi ERDOĞAN, 2002, ss. 584-591. - Alev ÖZKAZANÇ, 2005, ss. 634-657. - Necmi ERDOĞAN ve Fahriye ÜSTÜNER, ss. 658-666. - Yael NAVARO-YASHIN, 2002, ss. 117-154 - Yasemin İpek CAN, 2007, ss. 88-128.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri120
Projeler150
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok