Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi MTF611337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)Ayse Banu Karadag
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇeviribilimde gözlemlenen kuramsal ile uygulamalı alan arasındaki kopukluğun nedenlerinin ve sonuçlarının somut örnekler çerçevesinde araştırılması; çeviriye ilişkin benimsenen farklı görüşlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi; bu değerlendirmenin sonucunda edinilecek verilerin söz konusu kopukluğun giderilmesine yönelik katkılarının tartışılması; çeviri kuramlarının çeviri uygulamalarına olumlu yansımalarının bilincine varılması.
Dersin İçeriğiÇeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşler ışığında kuram- uygulama arasında ne tür ve ne derece bir kopukluğun bulunduğunun araştırılması; çeviriye ilişkin benimsenen farklı yaklaşımlarda gözlemlenen kuram-uygulama kopukluğunun çeviri kuramları ve/ya uygulamaları bağlamında irdelenmesi; çeviribilimde kuramsal alan ile uygulamalı alan arasındaki olumlu etkileşimin çeviribilime katkısının incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BAKER, Mona: 2001 Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed.) 1st edition: 1998). London/New York. Routledge.
 • BENGİ-ÖNER, Işın: 1999 Çeviri Bir Süreçtir... Ya Çeviribilim? İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviri Kuramlarını Düşünürken… İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • DEPRE, Ines Oseki: 2007 De Walter Benjamin à nos Jours (Essais de Traductologie), Honoré Champion, Collection: Bibliothèque de L.G.C.
 • EVEN-ZOHAR, Itamar: 1987 “Yazınsal ‘Polisistem’ İçinde Çeviri Yazının Durumu” (çev. Saliha Paker). Adam Sanat. 14. Ocak 1987. 58-68.
 • GÖKTÜRK, Akşit: 2001 Çeviri: Dillerin Dili (1. Baskı: 1998). İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.
 • HOLMES, James S.: 1988 “The Name and Nature of Translation Studies”, Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies (1972), Amsterdam/Rodopi, 66-88.
 • LADMIRAL, Jean-René: 1989 Traduire: Théorèmes pour la traduction, Payot.
 • LEDERER, Marianne: 1994 La Traduction aujourd’hui. Le Modèle interprétatif, Hachette, Paris
 • MOUNIN, Georges: 1963 Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard.
 • SELESKOVITCH, Danica ve Marianne LEDERER: 1993 Interpréter pour traduire, Didier Erudition.
 • TAHİR-GÜRÇAĞLAR, Şehnaz: 2003 “Çoğuldizge Kuramı: Uygulamalar, Eleştiriler”, Çeviri Seçkisi I. Çeviriyi Düşünenler (ed. Mehmet Rifat). Dünya Yayınları. İstanbul. 243-268.
 • TOURY, Gideon: 2000 “The Nature and Role of Norms in Translation”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). London/New York. Routledge. 198-211. (1st edition: Descriptive Translation Studies and Beyond (1995). Amsterdam and Philadelphia. John Benjamins Publishing Co.. 53-69).
 • VERMEER, Hans J.: 1989 “Skopos and Commission in Translational Action”. Readings in Translation Theory (yay. haz. A. Chesterman). Oy Finn Lectura Ab.. Helsinki. 173-200.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler çeviride “kuram-uygulama” ilişkisi konusunda bilinç geliştirecektir.
 2. Öğrenciler çeviri kuramları hakkında bilgi edinecek ve bu kuramlardan uygulamada yararlanma yöntemlerini kavrayacaktır.
 3. Öğrenciler kuram-uygulama arasında gözlemlenen kopukluğun nedenlerini tespit edecektir.
 4. Öğrenciler kuram-uygulama arasında gözlemlenen kopukluğun giderilmesine yönelik bilinç geliştirecektir.
 5. Öğrenciler “kuram-uygulama” destekli çeviri eleştirisi ve çeviri eğitimi yöntemlerini değerlendirecek ve uygulayacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çeviri eylemine ve “kuram” kavramına ilişkin genel sorgulamaKaynak kitap
2Çeviribilime sosyal bir bilim dalı vurgusuyla genel bir bakışKaynak kitap
3Çeviribilim ve alt-alanlarına ilişkin genel sorgulamaKaynak kitap
4Çeviribilim tarihine kuram-uygulama vurgusuyla genel bir bakışKaynak kitap
5Kuram-uygulama ilişkisinin çeviribilimdeki yeri ve önemi-IKaynak kitap
6Kuram-uygulama ilişkisinin çeviribilimdeki yeri ve önemi-IIKaynak kitap
7Ulusal/Uluslararası düzlemde kuram-uygulama ilişkisinin örneklerle irdelenmesiKaynak kitap
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kaynak-odaklı paradigma bağlamında kuram-uygulama ilişkisiKaynak kitap
10Kaynak-odaklı paradigma bağlamında kuram-uygulama ilişkisinin çevirilere ve çeviri üst-metinlerine yansımalarıKaynak kitap
11Erek-odaklı paradigma bağlamında kuram-uygulama ilişkisiKaynak kitap
12Erek-odaklı paradigma bağlamında kuram-uygulama ilişkisinin çevirilere ve çeviri üst-metinlerine yansımalarıKaynak kitap
13Yapısalcılık-sonrası çeviriye ilişkin görüşlerKaynak kitap
14Kurgusöküm bağlamında çeviriye ilişkin görüşler Kaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)218
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok