Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tanbur 6MTP306235220
ÖnkoşullarMTP3061 - Tanbur 5
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüÖzer Özel
Dersi Veren(ler)Özer Özel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTanbur hakkında temel bilgilere sahip olabilmek. Temel makam uygulamaları ile teknik çalışmalar yapabilmek.
Dersin İçeriğiPeşrev, Saz Semaisi, Oyun Havası, Sirto vs. Gibi Formlara Örnekler ve Deşifre çalışmaları / Transpozisyon / Orta Tel (3., 4., 5., 6., 7.) ve 8. Tel Kullanımı / 1., 2., 3., 4. ve 5. Yarıyıllara Ait Konuların Tekrarı / Bestelenmiş Eserleri Yorumlama Teknikleri / Taş Plak ve Kasetlerden Tanbur İcralarına İlişkin Kayıtların Ezberlenmesi, Notaya Alınması / Eser Üzerinden Taksim yapabilme çalışmaları / Taksim Notaya Alma / Repertuar çalışması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Necip Gülses’in “Tanbur Klavuzu” ders notları
  • Özer Özel’in Tanbur Tekniğini Geliştirme Üzerine Bir Deneme “ başlılklı yüksek lisans tezi ve deneme tezi / 1997
  • AKDOĞU, Onur “Hüseyin Saadettin Arel, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri” Kültür Bakanlığı Sanat-Müzik Yayınları Dizisi 33-1, Ankara, 1993 -ÖZKAN, İsmail Hakkı “Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri-Kudüm Velvelelri”, Ötüken Yayınları, Kültür serisi 41 İstanbul 1998 -YEKTA, Rauf Bey , “Türk Musikisi”, Pan Yayıncılık İstanbul 1986 -KUTLUĞ, Fikret, “Türk Musikisi Makamları”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, Tanbur hakkındaki temel bilgileri edinerek, ilgili kaynakları değerlendirebilir.
  2. Başlangıç seviyesinde teknik çalışmalarla temel makam uygulamaları yapabilir.
  3. Yazma – uygulama yöntemini kullanarak kendi egzersizlerini enstrümanıyla seslendirebilir.
  4. Sağ ve sol el tekniğini geliştirerek iki el arasındaki uyumu sağlayabilir.
  5. Ezberleme ve çalgısına bakmadan çalma tekniklerini kullanabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanbur ile peşrev, saz semaisi, oyun havası, sirto vs. Gibi formlara örnekler ve deşifre çalışmaları NA
2Transpozisyon çalışmaları NA
3Orta tel (3., 4., 5., 6., 7.) Ve 8. Tel kullanımı NA
41., 2., 3., 4. Ve 5. Yarıyıllara ait konuların tekrarı NA
51., 2., 3., 4. Ve 5. Yarıyıllara ait konuların tekrarı NA
61., 2., 3., 4. Ve 5. Yarıyıllara ait konuların tekrarı NA
71., 2., 3., 4. Ve 5. Yarıyıllara ait konuların tekrarı NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91., 2., 3., 4. Ve 5. Yarıyıllara ait konuların tekrarı NA
10Ölçme ve değerlendirmeNA
11Bestelenmiş eserleri yorumlama teknikleri NA
12Taş plak ve kasetlerden tanbur icralarına ilişkin kayıtların çalışılması NA
13Taş plak ve kasetlerden tanbur icralarına ilişkin kayıtların çalışılması NA
14Taksim notaya alma NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1320
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok