Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Öğrenimi ve ÖğretimiIMO306123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıBu dersin en önemli amacı, ortaokul öğretmenlerinin etkili öğretme becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla, ortaokulda öğrenme ve öğretme incelenirken matematik dersi içeriği ve ortaokul felsefesi ile bir uyum sağlanacaktır.
Dersin İçeriğiOrtaokulda problem çözme, Sayı hissi denilern öğrencilerin tahmin ve hesap yapabilme becerilerini geliştiren etkinlikler hazırlayıp sunabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Research Ideas for the Classroom: Middle Grades Mathematics by Owens, D. (1993). Macmillan Publishing, New York.
  • Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, 1989.
  • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Adnan BAKİ)
  • Ortaokulda Matematik Öğretimi (Baykul, Y)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Problemin özelliklerini sıralar.
  2. Problem çözmede başarıyı etkileyen duyuşsal faktörleri açıklar.
  3. Verilen problemleri, problem çözme sürecine uygun olarak çözer.
  4. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerine göre matematik problemleri oluşturur.
  5. Ders planlarını yapılandırmacı öğretime göre tasarlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ortaokulda problem çözme Ders Kitabı (Bölüm 2)
2Ortaokulda sayı hissi/tahmin becerileri Ders Kitabı (Bölüm 2)
3Tam sayılarda ve rasyonel sayılarda çarpmaDers Kitabı (Bölüm 3)
4Ortaokulda örüntü/fonksiyonlar ve cebir Ders Kitabı (Bölüm 4)
5Ortaokulda geometri Ders Kitabı (Bölüm 5)
6Ortaokulda İstatistik ve Olasılık Ders Kitabı (Bölüm 5)
7Ortaokulda ölçülerDers Kitabı (Bölüm 5)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Matematiksel değerlendirmeDers Kitabı (Bölüm 6)
10Hesaplama teknolojisinin rolüDers Kitabı (Bölüm 6)
11İşbirlikli öğrenme Ders Kitabı (Bölüm 7)
12Matematik ve çok kültürlülük Ders Kitabı (Bölüm 8)
13Matematik ve çok kültürlülük Ders Kitabı (Bölüm 9)
14Matematik eşitlik ve cinsiyetDers Kitabı (Bölüm 10)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok