Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviriye Farklı YaklaşımlarMTF611237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)Ayse Banu Karadag
Asistan(lar)ıMurat Onur Sabaz
Dersin AmacıÇeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşler ışığında çeviriler/çeviri eleştirileri yapmak; yapılan çevirileri/çeviri eleştirilerini irdelemek; çeviri eleştirisinde “çevirmen-eleştirmen” kimliğinin önemini vurgulamak.
Dersin İçeriğiÇeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşler ışığında çevirilere nasıl yaklaşılabileceğinin sorgulanması; farklı çeviri eleştirisi yöntemlerinin çeviri gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediğinin kuram-uygulama ilişkisi bağlamında somut örnekler çerçevesinde araştırılması ve bunların çeviribilime katkısının değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BASSNETT-McGUIRE, Susan: 1980 Translation Studies. London & New York. Methuen.
 • BENGİ-ÖNER, Işın: 1999 Çeviri Bir Süreçtir... Ya Çeviribilim? İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviri Kuramlarını Düşünürken… İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviribilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • BERMAN, Antoine: 1993 “La Traduction et ses Discours” (1989). La Traduction dans le Développement des Littératures (ed. J. Lambert ve A. Lefevere). Bern. Peter Lang. Leuven University Press, 39-48.
 • DİZDAR, Dilek: 2004 “Çeviribilim: Konular, Sorunlar, Arayışlar”. Varlık. 1155. 3-8. 2004 “Hans J. Vermeer’le Söyleşi” (çev. D. Dizdar). Varlık. 1155. 30-33.
 • EVEN-ZOHAR, Itamar: 1990 “Polysystem theory”. Poetics Today. 11:1. 9-26. 2000 “The Position of Translated Literature Within The Literary System”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). London/New York. Routledge. 192-197. (1st edition: Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies (1979) (ed. J. S. Holmes, J. Lambert ve R. Van den Broeck). Leuven. ACCO. 117-127) 2002 “The Making of Culture Repertoire and The Role of Transfer”. Translations: (Re)Shaping of Literature and Culture (ed. S. Paker). İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 166-174.
 • FAWCETT, Peter D.: 1997 Translation and Language: Linguistic Theories Explained. Manchester. Saint Jerome Publishing.
 • GÖKTÜRK, Akşit: 2000 Çeviri: Dillerin Dili (1st edition: 1998). İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.
 • GÜRÇAĞLAR, Şehnaz Tahir: 2005 Kapılar. Çeviri Tarihine Yaklaşımlar. İstanbul. Scala Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı yaklaşımları kavrayacaktır.
 2. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşleri çeviribilimde yaşanan paradigma değişikliği çerçevesinde değerlendirecektir.
 3. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı kuramsal görüşlerin uygulamaya yansımaları konusunda bilinç geliştirecektir.
 4. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı yaklaşımların çeviri eleştirisi ve çeviri eğitimine yansımalarını sorgulayacaktır.
 5. Öğrenci çeviriye ilişkin farklı yaklaşımları çeviribilim ve disiplinlerarasılık bağlamında değerlendirecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çeviriye farklı yaklaşımlar hakkında genel bilgi-IKaynak kitap
2Çeviriye farklı yaklaşımlar hakkında genel bilgi-IIKaynak kitap
3Paradigma değişikliği öncesi çeviriye farklı yaklaşımlar-IKaynak kitap
4Paradigma değişikliği öncesi çeviriye farklı yaklaşımlar-IIKaynak kitap
5Paradigma değişikliği öncesi çeviriye farklı yaklaşımlar-IIIKaynak kitap
6Paradigma değişikliği sonrası çeviriye farklı yaklaşımlar-IKaynak kitap
7Paradigma değişikliği sonrası çeviriye farklı yaklaşımlar-IIKaynak kitap
8Ara Sınav 1
9Kaynak-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisi-IKaynak kitap
10Kaynak-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisi-IIKaynak kitap
11Kaynak-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisi-IIIKaynak kitap
12Erek-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisi-IKaynak kitap
13Erek-odaklı paradigma bağlamında çeviri ve çeviri eleştirisi-IIKaynak kitap
14Genel değerlendirmeKaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)218
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok