Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Görsel MatematikIMO307123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Şevval Gökcen
Dersin AmacıDersin amacı matematikte görsel okuryazarlığın gelişmesi, yani ,görsel ifadeleri okuma ve yorumlama kapasitesiyle beraber görsel öğeler ile düşünme ve öğrenme becerilerinin geliiştirmesini hedeflemiş olup, günlük hayatta karşılaşılan problemleri görsel veya uzamsal, bununla beraber görsel veya uzamsal bilgileri de matematiksel olarak okuyabilme, yorumlayabilme, değerlendirme ve kullanabilme yetkinliklerini geliştirmek.
Dersin İçeriğiMatematiğin farklı konularındaki görselleştirme. Görsel matematik okuryazarlık. Görsel ispatlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Nelson, R. B. (1993). Proofs without words. MAA.
  • Proofs without Words II: More Exercises in Visual Thinking. The Mathematical Associationof America, Washington D.C. (2000), x 142 pp.
  • Math Made Visual: Creating Images for Understanding Mathematics (with ClaudiAlsina). The Mathematical Association of America, Washington D.C. (2006),xvi 174 pp.
  • Charming Proofs: A Journey Into Elegant Mathematics (with Claudi Alsina). TheMathematical Association of America, Washington D.C. (2010), xxiv 295 pp.
  • When Less is More: Visualizing Basic Inequalities (with Claudi Alsina). The Mathematical Association of America, Washington D.C. (2009), xix 183 pp.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematikte görsel okuryazarlığın önemini bilir ve gelişimine yönelik uygulamalar yapar.
  2. Matematiğin farklı konularında problemleri görsel olarak modeller
  3. Görsel matematik problemleri kurar ve değerlendirir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematik Eğitiminde GörselleştirmeDers Kitabı (İlgili bölüm)
2Çoklu gösterimler ve problem çözme ve görsel modellemeDers Kitabı (İlgili bölüm)
3Görsel düşünme ve uzamsal yeteneklerDers Kitabı (İlgili bölüm)
4Görsel ispatlar Ders Kitabı (İlgili bölüm)
5Cebir Konularında Görsel problem kurma ve çözmeDers Kitabı (İlgili bölüm)
6Sayılar ve görselleştirmeDers Kitabı (İlgili bölüm)
7Geometri problemleri ve görselleştirmeDers Kitabı (İlgili bölüm)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Görsel modelleme problemleri gerçek dünyadanDers Kitabı (İlgili bölüm)
10Görselleştirme ve kavram yanılgılarıDers Kitabı (İlgili bölüm)
11Görselleştirme ve Kavramsal ÖğrenmeDers Kitabı (İlgili bölüm)
12Görsel matematik problem çözme ve kurmaDers Kitabı (İlgili bölüm)
13Görsel matematik problem çözme ve kurmaDers Kitabı (İlgili bölüm)
14Matematik Eğitiminde Görselleştirme AraştırmalarıDers Kitabı (İlgili bölüm)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım140
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok