Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet OluşumuSBU610837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSiyaset Biliminin temel konularından olan devlet konusunda tarihsel sosyolojik ve siyasal sosyolojik bir perspektif kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu derste tarihsel sosyoloji ve siyasal sosyoloji perspektiflerinden modern devlet oluşumunun analizi üzerinde durulmaktadır. Modern devletin kurumsal yapısının güvenlik, sosyal güvenlik, iktisadi kurumlar, ideolojik aygıtlar gibi farklı yüzlerinin toplumsal iktidar ilişkileri ile etkileşim sürecinde farklı tarihsel ve toplumsal bağlamlardaki şekillenişi incelenmektedir. Bu bağlamda, dersin ilk bölümünde modern devletin özellikle Avrupa’da oluşum ve gelişim sürecine dair açıklayıcı temel çalışmalar üzerinde durulurken, ikinci kısmında Osmanlı ve Türkiye tarihinde modern devletin farklı yüzlerinin oluşum ve yeniden oluşum sürecine odaklanılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • -Gianfranco Poggi, Devlet. Doğası, Gelişimi ve Geleceği, Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, 2007
 • -Wood, Ellen Meiksins (2007), Kapitalizmin Arkaik Kültürü. Eski Rejimler ve Modern Devletler Üstüne Tarihsel Bir Deneme, Yordam Yay., İstanbul.
 • -Anderson, Perry (1979), Lineages of the Absolutist State, Verso, London.
 • -Tilly, Charles (1990), Coercion, Capital and European States, AD 990-1990, Basil Blackwell, Cambridge
 • -Mann, Michael (1993), The Sources of Social Power volume II: The Rise of Classes and Nation-States 1760-1914, Cambridge University Press, Cambridge and New York.
 • -Corrigan, Philip and Derek Sayer (1985), The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution, Basil Blackwell, Oxford and New York.
 • Geoff Eley (ed.), Society, Culture, and the State in Germany 1870-1930, The University of Michigan Press, Ann Arbor
 • -Abou-El-Haj, Rifa’at Ali (2000), Modern Devletin Doğası. 16. Yüzyıldan 18.Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu, İmge Kitabevi, Ankara.
 • -Zürcher, Erik Jan (der.) (2003), Devletin Silahlanması. Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • -Ergut, Ferdan (2004), Modern Devlet ve Polis. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği, İletişim Yayınları.
 • - Özbek, Nadir (2004), Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet. Siyaset, İktidar ve Meşruiyet 1876-1914, İletişim Yayınları.
 • -Özbek, Nadir (2004), “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 16, ss. 59-95.
 • -Alan Hunt, Ceylan Tokluoglu, “State formation from below the Turkish case”, The Social Science Journal 39 2002, pp. 617-624
 • -Gülalp, Haldun (1994), “Capitalism and the Modern Nation-State: Rethinking the Creation of the Turkish Republic”, Journal of Historical Sociology, 7/2, ss. 155-175.
 • -Keyder, Çağlar (1988b), “Class and State in the Transformation of Modern Turkey” in Fred Halliday and Hamza Alavi (eds.), State and Ideology in the Middle East and Pakistan, Monthly Review Press, New York, pp. 191-221.
 • -Karpat, Kemal H. (1972), “The Transformation of the Ottoman State, 1789-1908”, International Journal of Middle East Studies, 3/3, ss. 243-281.
 • -Giddens, Anthony (1985), Nation-State and Violence, Polity Press with Blackwell Publishers, Cambridge and Oxford.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Teorik ve tarihsel bilgi edinme
 2. Teorik analiz yeteneği kazanma
 3. Devlet oluşumunun tarihsel gelişimini kavrama
 4. Makale yazma

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Modern ve kapitalizm öncesi devlet formlarıG. Poggi (2007)
2Avrupa’da modern devlet oluşumu 1Wood, Ellen Meiksins (2007); Anderson, Perry (1979),
3Avrupa’da modern devlet oluşumu 2Tilly, Charles (1990); Mann, Michael (1993)
4İngiltereCorrigan, Philip and Derek Sayer (1985),
5FransaAnderson, Perry (1979),
6AlmanyaGeoff Eley (ed.), (1999)
7Avrupa dışı bağlamlarda modern devlet oluşumuAnderson, Perry (1979),
8Ara Sınav 1
9Osmanlı-Türkiye tarihinde modern devletin oluşumu 2: Kapitalist DevletGülalp, Haldun (1994); Keyder, Çağlar (1988),
10Osmanlı-Türkiye tarihinde modern devletin oluşumu 3: Ulus-DevletGülalp, Haldun (1994); Alan Hunt, Ceylan Tokluoglu (2002)
11Osmanlı-Türkiye tarihinde modern devletin oluşumu 4: Militarizm ve DevletZürcher, Erik Jan (der.) (2003), Özbek, Nadir (2004)
12Osmanlı-Türkiye tarihinde modern devletin oluşumu 5: Polis-Jandarma ve DevletErgut, Ferdan (2004)
13Osmanlı-Türkiye tarihinde modern devletin oluşumu 6: Sosyal DevletÖzbek, Nadir (2004)
14Sunumlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev530
Sunum/Jüri
Projeler170
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev55
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler190
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok