Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntem ve Tekniklerine GirişTDE520337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAynur Koçak
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Nihayet Arslan, Ali Emre Özyıldırım, Ali Yıldız, Didem Ardali Büyükarman, İbrahim Sona, Alparslan Oymak, Banu Öztürk
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk dili ve edebiyatı alanında araştırma, inceleme yapabilme bilgisi ve akademik metin yazabilme beceresini kazandırmak.
Dersin İçeriğiTürk Dili ve Edebiyatı alanındaki araştırma yöntem ve tekniklerinin gözden geçirilerek uygulamalarda bulunulmasının yanı sıra alanla ilgili her tür biyografik ve bibliyografik kaynaklar incelenip değerlendirilecektir. (Bilimsel Araştırmanın tanımı, araştırma türleri, kütüphanelerden ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanma, araştırma metninin yapısı, dipnot ve bibliyografya gösterme yöntemleri, alıntı ve aktarma yapma yöntemleri)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Armay, Ural. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Sunuş ve önsöz Toktamış Ateş. [göz. geç. 2.bs.] İstanbul: Der, 1998.
 • Aynur, Hatice. Akademik metin oluşturma teknikleri. İstanbul: Pusula Yayıncılık, 2004.
 • Barzun, Jacques, Henry F. Graff. Modern araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. Ankara: TÜBİTAK, 1996.
 • Kuhn, Thomas S. Bilimsel devrimlerin yapısı. Çev. Nilüfer Kuyaş. 6.bs. İstanbul: Alan Yayıncılık, 2003.
 • Levend, Agâh Sırrı. Türk edebiyatı tarihi c.1 giriş: edebiyat tarihimizin başlıca sorunları, edebiyat tarihçisi gözü ile edebî eserlerimiz, Arap ve Fars edebiyatları, edebiyat tarihimizin kaynakları. Ankara: TTK, 1973.
 • Seyidoğlu, Halil. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Gel. 8. bs. İstanbul: Güzem Yay, 2000.
 • Turabian Kate L. A Manual for writers of term papers, theses and dissertations. 6thed.rev.and exp. by John Grossman and Alice Bennett. Chicago: University of Chicago, 1996.
 • Mayor, Federico, Augusto Forti. Bilim ve iktidar. Çev. Mehmet Küçük. 3.bs. Ankara: TÜBİTAK, 1997.
 • Medawar, P. B. Genç bilimadamına öğütler. Çev. Nermin Arık. Ankara: TÜBİTAK, [t.y.].
 • Tekin, T, M. Ölmez. Türk dilleri: giriş. 3bs. İstanbul 2003.
 • Deny, J. et alii. Philologiae Turcicae fundamenta I, Wiesbaden 1959.
 • Johanson, Lars & É. Á. Csató. The Turkic languages. London 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, bilimsel araştırmanın yöntemi hakkında bilgi edinir.
 2. Bilimsel çalışmaları değerlendirebilir.
 3. Bilimsel araştırmanın tarihini öğrenir
 4. Bilimsel araştırma yapma modelleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olur.
 5. Bir araştırma metninin yapısı hakkında bilgi edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve bilimsel düşüncenin tarihi, felsefesi ve sosyolojisine giriş Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2 Bilimsel araştırmanın tarihi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Bilimsel araştırmanının temelleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Bilimsel araştırma yapma modelleri ve türleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5 Kütüphanelerden yararlanma Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Internetten yararlanma Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Türk Dili ve Edebiyatının kaynakları Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türk Dili ve Edebiyatının kaynakları Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma nasıl yapılır? Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Araştırma metninin yapısı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Giriş bölümü Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Metin bölümü Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Sonuç bölümü Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok