Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatında Nazım'a GirişTDE520637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Emre Özyıldırım
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıOsmanlı dönemi Türk şiirini okuma, anlama ve yorumlama becerisini kazandırma ve konuyla ilgili ikincil kaynakları öğretme.
Dersin İçeriğiAnadolu’da gelişen Türk edebiyatının oluşumunda etkili olan siyasî, tarihî sosyal ve kültürel ortam hakkında genel bilgiler, bu edebiyatının temel nitelik ve özellikleri: biçim özellikleri (aruz ölçüsü, kafiye ve redif, nazım biçimleri); içerik özellikleri (sanat ve estetik anlayışı, edebî sanatların kullanımı, nazım türleri), yüzyıllara göre belli başlı temsilcilerinini yaşamöyküleri, şiirleri ve şiir anlayışları üzerinde durulacaktır. (Ahmed Fakîh, Ahmedî, Ahmed Paşa, Necâtî, Mesîhî, Fuzûlî, Bâkî, Nev‘î)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Andrews, Walter G. Şiirin sesi, toplumun şarkısı. çev. Tansel Güney İstanbul: İletişim, 2000.
 • Dilçin, Cem. Örneklerle Türk şiir bilgisi. 3.bs. Ankara: TDK, 1995
 • İz, Fahir. Eski Türk edebiyatında nazım. 2c. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1995-99.
 • Şentürk, Ahmet Atilla. Osmanlı şiiri antolojisi. İstanbul: Yapı Kredi, 1999.
 • Fuzulî. Leylâ ve Mecnun: metin, düzyazıya çeviri, notlar ve açıklamalar. Haz. Muhammet Nur Doğan İstanbul: YKY, 2000.
 • Holbrook, Victoria. Aşkın okunmaz kıyıları: Türk modernitesi ve mistik romans=The Unreadable shores of love: Turkish modernity and mystic romance. Çev. Erol Köroğlu, Engin Kılıç. İstanbul: İletişim, 1998.
 • İpekten, Haluk. Eski Türk edebiyatı: nazım şekilleri ve aruz. 4.bs. İstanbul: Dergâh, 2001.
 • İpekten, Haluk. Divan edebiyatında edebî muhitler. İstanbul: MEB, 1996.
 • Levend, Agah Sırrı. Divan edebiyatı: kelimeler ve remizler, mazmunlar ve mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1984.
 • Levend, Agah Sırrı. Türk Edebiyatı Tarihi: Giriş. c.1. 2.bs. Ankara: TTK, 1984.
 • Nesîmî. Nesîmî Divanı. Yay. haz. Hüseyin Ayan. Ankara: Akçağ, 1990.
 • Onay, Ahmet Talât. Eski Türk Edebiyatında mazmunlar ve izahı. haz. Cemal Kurnaz. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992.
 • Osmanlı Divan şiiri üzerine metinler. Haz. Mehmet Kalpaklı. İstanbul: Yapı Kredi, 1999.
 • Tarlan, Ali Nihad. Fuzûlî Divanı şerhi. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Osmanlı dönemi Türk şiirini okuma, anlama ve yorumlama becerisini kazanır ve konuyla ilgili ikincil kaynakları öğrenir.
 2. Osmanlı dönemi Türk şiirini anlar.
 3. Osmanlı dönemi Türk Şiirini yorumlama becerisi kazanır.
 4. Osmanlı dönemi şairlerinin üslubunu yorumlamayı öğrenir.
 5. Osmanlı dönemi şairlerinin şiir özelliklerinin karşılaştırmasını yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-5--5
PÇ-3-----
PÇ-45-55-
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Anadoluda ilk Türkçe şiirlerin yazılmasını sağlayan siyasî, tarihî ve kültürel ortam Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2 Anadoluda ilk Türkçe şiirlerin yazılmasını sağlayan siyasî, tarihî ve kültürel ortam Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3 Divan şiirinin biçimsel özellikleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4 Divan şiirinin içerik özellikleri İlgili kaynakların okunması
5Divan şiirinin söz dağarcığı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6 Divan şiirinin temel kaynakları Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Divan şiiri üzerine yapılmış temel çalışmalar Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Divan şiirinde edebiyat akımları Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10 Divan şiirinde türler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Kaside Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Gazel Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13 Mesnevi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Diğer türler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok