Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatında Nesir’e GirişTDE520737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Sona
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıOsmanlı dönemi düzyazı metinlerini, yazarlarını öğretme, düzyazı türünün tarihsele gelişimini tanııtma, temel metinlerden okuma yaptırma.
Dersin İçeriğiOsmanlı dönemi Türk edebiyatının belli başlı düzyazı türleri ve metinleri ele alınacaktır. İlk dönemde, destânî hikâyeler (Battalnâme, Saltuknâme), menâkıbnâmeler (Menâkıbnâme-i Hacı Bektaş Veli, Menâkıbnâme-i Mahmut Paşa), dinî metinler (Anonim ilm-i hal, Miftâhü’l-cenne, Fetva örnekleri) tasavvufî metinler (Eşrefoğlu, Kaygusuz Abdal, Vâhidî, Hâce-i Cihân, Mesnevi şerhleri) gibi konular okunacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Bağdat 305,307 yazmasının transkripsiyonu, dizini. c.1- Hazl. Yücel Dağlı [ve diğ...] İstanbul: YKY, 2001.
 • İz, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996.
 • Levend, Agah Sırrı. Türk edebiyatı earihi: giriş. c.1. 2.bs. Ankara: TTK, 1984.
 • Babür. Babaurname: Babur'un hatıratı. Haz. Reşit Rahmeti Arat 3.bs. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2000.
 • Dede Korkut Oğuznameleri. Hazl. Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
 • Stewart-Robinson, James. "Osmanlı şair biyografileri." Osmanlı Divan şiiri üzerine metinler. Haz. Mehmet Kalpaklı. İstanbul: YKY, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Osmanlı dönemi Türk edebiyatında düzyazının tarihsel gelişimini öğrenir.
 2. Osmanlı dönemi Türk edebiyatında türleri tanır.
 3. Osmanlı dönemi Türk edebiyatında belli başlı yazar ve eserler hakkında bilgi sahibi olur.
 4. Osmanlı dönemi belli nesir eserlerini okuyabilir.
 5. Osmanlı dönemi belli nesir eserlerini yorumlayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2555--
PÇ-3-----
PÇ-4---55
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı dönemi nesrine giriş Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2 Düzyazı eserlerinin biçimsel özellikleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Düzyazı eserlerinin biçimsel özellikleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4 Sade nesir Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Orta nesir Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Süslü nesir Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Düzyazı türlerinin sınıflandırılması Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Düzyazı türlerinin sınıflandırılması Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Dinî metinler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Dinî-destanî metinler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Hikâye Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Halk hikâyeleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Destanî eserler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok