Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslararası Özel Hukuk IISBU460234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk vatandaşlık ve yabancılar hukukunun temel esasları üzerinde durulacaktır. Bu bağlamada vatandaşlık hukukunun temel ilkeleri, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kayıp hallerinin açıklanması; yabancıların Türkiye'de yararlanabilecekleri hakların kapsamının belirlenmesi
Dersin İçeriğiVatandaşlığın kazanılması, yitirilmesi, değiştirilmesi ve ispatı; yabancıların Türkiye’ye giriş, ikâmet, seyahat, çalışma ve taşınmaz mal edinme hakları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Rona Aybay, Vatandaşlık Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 3. Baskı, İstanbul 2008; Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2010; Bahadır Erdem, Türk Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 2010; Aysel Çelikel/Günseli Öztekin Gelgel, Yabancılar Hukuku, 16. Bası, İstanbul 2010; Rona Aybay, Yabancılar Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2007
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türk mevzuatında yer alan vatandaşlık ve yabancılar hukukuna ilişkin kuralların uygulamada yaratığı sorunlarla birlikte ele alınması ve karşılaştırmalı hukukta değerlendirilmesi
  2. Vatandaşlık düzenlemeleri ile yabancıları özel muameleye tutan hukuk kurallarının karşılaştırır ve analiz eder.
  3. Vatandaşlık ve yabancılar hukuk prensiplerinin belirlenmesi hususlarını bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Vatandaşlık hukukuna ilişkin esaslarAybay, Vatandaşlık Hukuku, s.3-66; Doğan, s.21-36; Erdem, s.3-30
2Türk vatandaşlık hukukun tarihi gelişimiAybay, Vatandaşlık Hukuku, s.67-94; Doğan, s.37-40
3Vatandaşlığın kazanılması ve yitirilmesiErdem, s.73-240
4Vatandaşlığının ispatı ve yargı yoluErdem, s.241-255
5Birden Fazla Vatandaşlığın RolüRonkainen, pp.247- 263;Jussi Kasperi Ronkainen, pp. 247-263; Margiotta/Vonk, RSCAS Working Paper 2010/66; Erdem, s.181-190
6Karşılaştırmalı Vatandaşlık AnalizleriJoppke,pp. 37-48;Davidson, pp.33-55;Delanty, pp.285-303
7Arasınav-
8Ara Sınav 1
9Yabancıların Türkiye'ye Giriş, İkamet ve Seyahat ÖzgürlükleriÇelikel, s.72-102; Aybay, s.113-156
10Yabancıların Sınırdışı EdilmasiÇelikel, s108-124; Aybay, s. 251-284
11Yabancıların Çalışma Hak ve ÖzgürlükleriÇelikel, s.125-206; Aybay, s.157-178
12Yabancıların Çalışma Hak ve ÖzgürlükleriÇelikel, s. 207-214; Aybay,s. 179-188
13Yabancıların Öğretim ve Eğitim ÖzgürlükleriÇelikel, s. 215-226; Aybay, s. 227-242
14 Yabancıların maddi (taşınır-taşınmaz) Mallar Üzerinden YararlanmasıÇelikel, s. 227-276; Aybay, s.202-226
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok