Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatında NazımTDE521237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Sona
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıOsmanlı dönemi Türk şiirini okuma, anlama ve yorumla becerisini kazandırma ve konuyla ilgili ikincil kaynakları öğretme.
Dersin İçeriğiOsmanlı dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinin yaşam öyküleri, şiirleri ve Türk edebiyatı içindeki yerleri, şiir anlayışları ile nazım biçim ve türlerinin gelişimi üzerinde durulacaktır. (şehrengîz, mesnevî, dîvân, Şeyhülislâm Yahyâ, Atâyî, Neşâtî, Nâilî, Nâbî, Nedîm, Şeyh Gâlib)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Andrews, Walter G. Şiirin sesi, toplumun şarkısı. çev. Tansel Güney İstanbul: İletişim, 2000.
 • Dilçin, Cem. Örneklerle Türk şiir bilgisi. 3.bs. Ankara: TDK, 1995
 • Şentürk, Ahmet Atilla. Osmanlı şiiri antolojisi. İstanbul: Yapı Kredi, 1999.
 • Fuzulî. Leylâ ve Mecnun: metin, düzyazıya çeviri, notlar ve açıklamalar. Haz. Muhammet Nur Doğan İstanbul: YKY, 2000.
 • Holbrook, Victoria. Aşkın okunmaz kıyıları: Türk modernitesi ve mistik romans=The Unreadable shores of love: Turkish modernity and mystic romance. Çev. Erol Köroğlu, Engin Kılıç. İstanbul: İletişim, 1998.
 • İpekten, Haluk. Divan edebiyatında edebî muhitler. İstanbul: MEB, 1996.
 • Onay, Ahmet Talât. Eski Türk edebiyatında mazmunlar ve izahı. haz. Cemal Kurnaz. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Osmanlı dönemi Türk şiirini okuma, anlama ve yorumlama becerisi kazanır, söz dağarcığını tanır ve konuyla ilgili ikincil kaynakları öğrenir.
 2. Osmanlı şiirinin önemli metafor ve motiflerini öğrenir.
 3. Osmanlı şiirlerini el yazmalarından okuyarak Osmanlıcasını ilerletir.
 4. Osmanlı dönemi şairlerinin üslubunu yorumlamayı öğrenir.
 5. Osmanlı dönemi şairlerinin şiir özelliklerinin karşılaştırmasını yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-55--
PÇ-3-----
PÇ-45--55
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ahmed Fakîh ve Ahmedî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2 Şeyhî ve Nesîmî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Ahmed Paşa ve Necâtî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Mesîhî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Zâtî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Fuzûlî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7 Bâkî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9 Şeyhülislam Yahyâ Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Nâbî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Sâbit Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Tâib ve Seyyid Vehbî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Nedîm Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Şeyh Gâlib ve Sünbülzâde Vehbî Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok