Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak TemaTDE438135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAlparslan Oymak
Dersi Veren(ler)Didem Ardali Büyükarman, Ali Yıldız, Alparslan Oymak, Yakup Çelik
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin Amacı1950 sonrası Modern Türk edebiyatında roman türünün gelişimi ve değişiminin temsilcisi olan farklı eserlerin tematik bağlamda incelenmesi.
Dersin İçeriğiModern Türk romanının özellikleri ve romanın bir unsuru olarak temanın incelenmesi; farklı özellikleri taşıyan ve çeşitli temaları işleyen modern roman örneklerinin analiz edilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1996.
 • Yusuf Atılgan, Aylak Adam, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012.
 • Sevgi Soysal, Tante Rosa, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.
 • Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, İstanbul: Everest Yayınları, 2010.
 • Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013.
 • Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.
 • İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
 • Şebnem İşigüzel, Ağaçtaki Kız, İstanbul: Can Yayınları, 2016.
 • Pelin Özer, Latife Tekin Kitabı, İstanbul: Everest Yayınları, 2005.
 • Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.
 • Yıldız Ecevit, Orhan Pamuk’u Okumak, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
 • Marshsal Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.
 • Nüket Esen, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.
 • Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.
 • Harry Harootunian, Tarihin Huzursuzluğu-Modernlik, kültürel pratik ve gündelik hayat sorunu, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006.
 • Yıldız Ecevit, Kurmaca Bir Dünyadan, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
 • İsyankar Neşe Sevgi Soysal Kitabı, Hazırlayanlar: Seval Şahin-İpek Şahbenderoğlu, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
 • “Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!” Sevgi Soysal İçin Yazılar, Derleyen: Seval Şahin, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
 • Mustafa Karabulut, "Yusuf Atılgan'ın 'Aylak Adam' Romanında Anlatım Teknikleri", Turkish Studies, Volume 7/1 Winter 2012, p.1375-1387.
 • Mehmet Samsakçı, "Gerçekliğin İdraki ve Üslup Sorunları Bağlamında Benim Adım Kırmızı", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, y.3, S.6, Temmuz-Aralık 2011, s. 121-138.
 • Burak Çavuş, "Latife Tekin'in Berci Kristin Çöp Masalları Romanında Yaşlı Bilge Arketipi", Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 2, Aralık 2017, s. 87-94.
 • Hasan Yürek, "Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 28, S. 1, 2008, s. 187-202.
 • Banu Öztürk, "“Kadınlık… Delilik… Tante Rosa”, Edebiyatın İzinde: Delilik ve Edebiyat, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2017, s. 78-83.
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Modern Türk romanını kavrayabilir.
 2. Tema kavramının detaylarını öğrenir.
 3. Modern romanın tekniklerini öğrenir.
 4. Modern romanda yazarların yöneldiği temaları belirleyebilir.
 5. Temayı bulma ve farklı romanlardaki temaları karşılaştırma yeteneği kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2--5--
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-655-5-
PÇ-7----5
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kavram olarak Modernizm, Modernleşme, Modernist ne demek? Bu kavramların edebiyata yansıması; geleneksel, modern ve postmodern edebiyat konularının tartışılması.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Modern Türk romanının temel karakteristikleri ve romanın bir unsuru olarak tema kavramının irdelenmesi.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Yıldız Ecevit, “20.yy. Avangardist Roman Estetiğine Genel Bakış” makalesinin tartışılması.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Fahim Bey ve Biz romanında modernist unsurlar olarak zaman ve medeniyet algısı.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Herşeye “karşı” olan küçük burjuva adamın sancıları: Aylak Adam.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Kadınlık Halleri: Tante Rosa.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Yoksulluğun çöplükte dil bulması: Berci Kristin Çöp Masalları.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Gelenekten modernliğe toplumsal değişimin izleri: Cevdet Bey ve OğullarıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Doğu-Batı ve Modernleşme-Gelenek arasında: Benim Adım Kırmızı.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Kimlik ve Muğlaklık: Benim Adım Kırmızı.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Felsefe, fantastik ve düşün tarihyazımsal üstkurmacası: Puslu Kıtalar Atlası.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Felsefe, fantastik ve düşün tarihyazımsal üstkurmacası: Puslu Kıtalar AtlasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Zamanın ruhuna modernist dokunuşlar : Ağaçtaki KızKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok