Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatında NesirTDE521337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Sona
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıOsmanlı dönemi düzyazı metinlerini, yazarlarını öğretme, düzyazı türünün tarihsele gelişimini tanııtma, temel metinlerden okuma yaptırma.
Dersin İçeriğiOsmanlı dönemi Türk edebiyatının belli başlı düzyazı türleri ve metinleri ele alınacaktır. İkinci dönemde tarih metinleri, (Âşıkpaşazade: Tevârih-i Âl-i Osman, Selçuknâme , Gazavat-ı Hayrettin Paşa), şuarâ tezkireleri (Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi, Sâlim, Esrâr Dede tezkireleri), hikâyeler (Dede Korkut, Tutinâme, Muhayyelât-ı Azîz Efendi, Âşık Garip, Tâhir ile Zühre, Âşık Kerem), hatıralar (Baburnâme), biyografiler (Tezkiretü’l-evlîya), tarih ve geneoloji, seyahatnâmeler (Evliya Çelebi) ve elçilerin notları (sefaretnameler) ele okunacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Bağdat 305,307 yazmasının transkripsiyonu, dizini. c.1- Hazl. Yücel Dağlı [ve diğ...] İstanbul: YKY, 2001.
 • İz, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, 1996.
 • Levend, Agah Sırrı. Türk edebiyatı earihi: giriş. c.1. 2.bs. Ankara: TTK, 1984.
 • Babür. Babaurname: Babur'un hatıratı. Haz. Reşit Rahmeti Arat 3.bs. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2000.
 • Dede Korkut Oğuznameleri. Hazl. Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten. İstanbul: Yapı Kredi, 2001.
 • Stewart-Robinson, James. "Osmanlı şair biyografileri." Osmanlı Divan şiiri üzerine metinler. Haz. Mehmet Kalpaklı. İstanbul: YKY, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Osmanlı dönemi Türk edebiyatında düzyazının tarihsel gelişimini öğrenir.
 2. Düzyazı türünün tarihsel gelişimini öğrenir.
 3. Düzyazılardaki anlatım stratejilerini öğrenir.
 4. Osmanlı dönemi belli nesir eserlerini okuyabilir.
 5. Osmanlı dönemi belli nesir eserlerini yorumlayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-25555-
PÇ-3-----
PÇ-4----5
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14 Osmanlı döneminden seçilmiş önemli düzyazı metinlerini okuma, anlatı teknik ve stratejilerini inceleme Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok