Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler TDE521437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Sona
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıOsmanlı dönemi Türk edebiyatı metinlerini anlamaya katkıda bulunacak terim, kavram, kişi, motif vs., öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiMitolojik dönemden başlayarak Eski Türk Edebiyatını besleyen kavram, konu, motif ve kahramanlar incelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Levend, Agah Sırrı. Divan edebiyatı: kelimeler ve remizler, mazmunlar ve mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1984.
 • Levend, Agah Sırrı. Divan edebiyatı: kelimeler ve remizler, mazmunlar ve mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1984.
 • Onay, Ahmet Talât. Eski Türk Edebiyatında mazmunlar ve izahı. haz. Cemal Kurnaz. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992.
 • Köprülü, Fuad. Edebiyat araştırmaları. 2c. İstanbul, Ankara: Türk Tarih Kurumu, Ötüken, 1986-1989.
 • Tökel, Dursun Ali. Divan şiirinde mitolojik unsurlar: şahıslar mitolojisi. Ankara: Akçağ, 2000.
 • Ceylan, Ömür. Tasavvufî şiir şerhleri. İstanbul: Kitabevi, 2000.
 • Köprülü, Fuad. Edebiyat araştırmaları. 2c. İstanbul, Ankara: Türk Tarih Kurumu, Ötüken, 1986-1989.
 • Tekin, Şinasi. "Binbir Gece'nin ilk Türkçe tercümeleri ve hikâyelerdeki gazeller üzerine." Türk Dilleri Araştırmaları: Talat Tekin'e Armağan, s. 3 (1993): 239-55.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Osmanlı dönemi edebiyatını metinlerini anlama ve yorumlamayı kolaylaştıracak anahtar kavramları tanır ve anlar.
 2. Osmanlı dönemi edebiyatını metinlerini anlama ve yorumlamayı kolaylaştıracak terimleri tanır ve anlar
 3. Osmanlı dönemi edebiyatını metinlerini anlama ve yorumlamayı kolaylaştıracak kişileri tanır ve anlar.
 4. Osmanlı edebiyatı metinlerinde sıkça karşılaşılan mistik unsurların kaynaklarına inebilir.
 5. Osmanlı edebiyatı metinlerinde sıkça karşılaşılan destan ve hikâyelerin kaynaklarına inebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Divan edebiyatında geçen Şehname kahramanları Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Divan edebiyatında geçen Şehname kahramanları Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Divan edebiyatında geçen tasavvufî kavramlar Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4 Divan edebiyatında geçen tasavvufî şahıslar Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5 Divan edebiyatında geçen dinî kavramlar Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Divan edebiyatında bulunan kutsal kitaplara ait hikayeler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Divan edebiyatında bulunan kutsal kitaplara ait hikayeler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Divan edebiyatında bulunan kutsal kitaplarda geçen kişiler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Divan edebiyatında bulunan kutsal kitaplarda geçen motiflerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Divan edebiyatında bulunan kutsal kitaplarda geçen motiflerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Divan edebiyatında aşk Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Divan edebiyatında aşk Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14 Divan edebiyatında sevgili Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok