Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama Kuram ve TeknikleriSBP3021 33300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüDoruk Özügül
Dersi Veren(ler)Yüksel Dinçer, Doruk Özügül, Erhan KURTARIR
Asistan(lar)ıÇiğdem Buyrukçu
Dersin AmacıKent planlamasının dayandığı kuramları oluşum süreçlerini mekan zaman boyutunda açıklamak ve çağdaş kent planlama kuramlarını tartışmak.
Dersin İçeriğiKent planlamasının tarihsel gelişimi. Kent planlamanın tanımı ve planlama kuramı. 20. yüzyıl kent planlama kuramları. Savaş öncesi kent planlama kuramı, savaş ve savaş sonrası dönemde egemen olan planlama kuramları. Fiziksel Planlama, Geniş Kapsamlı Planlama, Sosyal planlama, Ekolojik Planlama, Politikalar Planlaması, Stratejik Planlama. Sinoptik Planlama, İnkrimental Planlama, Etkileşimli Planlama, Savunucu Planlama, Radikal Planlama, Ülkemizdeki kent planlama uygulamaları ve kuramsal boyutları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ders koordinatörünün ders notları ve sunumları.
 • Alexander, E.R., (1992), Approaches to Planning: Introducing Current Planning Theories, concepts and issues, Gordon and Breach Science Publishers, SA.Allmendinger, P., (2002) “Toward a Post-Positivist Typology of Planning Theory”, Planning Theory, Vol.1.(1), Sage Publications, London.
 • Anderson, L.T.,(1995) Guidelines for Preparing Urban Plans, Chicago, Planners Press.
 • Benevolo. L., (1975) Histoire de ville, Paranthése, Marseille.
 • Briassoulis, H., (1999), Analysis of Land Use Change: Theoritical and Modeling Approaches, The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, west Virginia University.
 • Chadwick, G. F. (1971). A system view of planning; towards a theory of the urban and regional planning process, Pergammon Press, New York.
 • Delfante, C., “La codification des Plans de la Ville(2)”, Forma Urbis, Les Plans Generaux de Lyon XVIe-Xxe Siécle.
 • Dempster, M.Beth L., (1998) A self-organising systems perspective on planning for sustainibility, The University of Waterloo Waterloo, Ontario
 • Gürel, S.,(1998) Planlama Kuramları, Yıldız Üniversitesi Matbaası, SP-243-15-88., İstanbul.
 • Healey, P., McDougall, G., Thomas, M. J., (1979) Planning Theory. Prospects for the 1980s, Oxford; Pergamon Press.
 • Hudson, B., (1976) “Comparative and Current Planning Theories; Counterparts and contradictions”, Journal of the American Planning Association 45 (4).
 • Keleş, R., (1972) Şehirciliğin Kuramsal Temelleri, A.Ü. SBF. Yayınları, No.332, Ankara.
 • Lampl, P.,(1968), Cities and Planning in the Ancient Near East, Braziller, N.Y.
 • Lavedan. P., (1974), L’urbanisme au Moyen Age, Paris: Art et métiers graphiques.Levy, John M., (2000) Contemporary Urban Planning, 5th. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Moulins, N.C., (1971), The Art of Theory, Construction and Use, New York, Harper & Row.
 • Ozankaya, Ö., (1979), Tolumbilimine Giriş, SBF, Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara, s:349+.
 • Özdeş, G.,(1971), “20. Yüzyıla Kadar Şehirciliğin Evrimi ve İdeal Şehir Formları”, Şehircilik Konferansları, 1964-1965 Yaz Yaryılı, İTÜ, M.F. Baskı Atölyesi, İstanbul.
 • Pallagst, K. (2006) Growth Management in the San Francisco Bay Area: Interdependence of Theory and Practice, Institute of Urban & Regional Development IURD Working Paper Series, WP-2006-02
 • Sezal, İ., (1981), Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Birlik Yayınları, Sözlük dizisi, Ankara.
 • Sjoberg, G., (1970), “Theory and Research in Urban Sociology”, (ed.), Gutman R., ve Popence, D., Neighborhood, City, and Metropolis, Random House, New York.
 • Taylor, N., (1999), Urban Planning Theory since 1945, Sage Publication, London.Yiftachel, O., (1989) “Towards a New Typology of Urban Planning Theories”, Environment and Planning B; Planning and Design 16.
 • Zueblin, C.,(1905) “The “White City” and After”, A Decade of Civic Development, University of Chicago Press, Chicago.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kent planlamasında geçerli olan kuramlar hakkında temel bilgilere sahiptir
 2. Kent planlamasının sorunlarını kuramsal bir bakış açısıyla tanımlama becerisine sahiptir
 3. Kent planlamasının çözüm üreteceği konuları kuramsal bir çerçevede ele alabilme kabiliyetini kazanır
 4. Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme becerilerini kazanır
 5. Esnek olabilme, günceli izleme becerilerini kazanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-455555
PÇ-555555
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-822244
PÇ-955555
PÇ-1043345

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgilenmeNA
2Temel felsefe akımları ve “kuram” kavramına yönelik etimolojik açıklamalar
3Theoria, Praxis, Poiesis
4Kuram kavramına ilişkin çeşitli tanımlar ve “nedensellik” türleri
5Pozitivizm, Pozitivizmde Kuram ve Post-pozitivizm İdealizm ve İdealizmde Kuram Realizm ve Realizmde Kuram Rasyonalizm / 1. Kısa Sınav
6Sosyal Bilimlerde Kuram, Paradigma ve Paradigma Kayması
7Planlama ve Kentsel Planlama Tanımları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kentsel Kuram Okulları: Kentleşme, Alttoplum, Ekolojik Kompleks, Ekonomi, Çevre, Teknoloji, Değer Yönelim, Toplumsal İktidar – Sosyal Güç
10Planlama Okulları ve Kuramların Sınıflandırılması: Sistem Kuramı ve Ussal Geniş Kapsamlılık – Sistem Yaklaşımı veya Sistem analizi, Yeni Sağ, Marksizm ve Eleştirel Kuram, Pragmatist Planlama, Savunucu Planlama, Postmodernist Planlama, Ortaklaşa Planlama
11Geniş Kapsamlı Ussal (Rasyonel) Planlama
12Savunucu Planlama
13Radikal Planlama / 2. Kısa Sınav
14Stratejik Mekânsal Planlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği230
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği26
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok