Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama Kuram ve TeknikleriSBP3021 33300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüYüksel Dinçer
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKent planlamasının dayandığı kuramları oluşum süreçlerini mekan zaman boyutunda açıklamak ve çağdaş kent planlama kuramlarını tartışmak.
Dersin İçeriğiKent planlamasının tarihsel gelişimi. Kent planlamanın tanımı ve planlama kuramı. 20. yüzyıl kent planlama kuramları. Savaş öncesi kent planlama kuramı, savaş ve savaş sonrası dönemde egemen olan planlama kuramları. Fiziksel Planlama, Geniş Kapsamlı Planlama, Sosyal planlama, Ekolojik Planlama, Politikalar Planlaması, Stratejik Planlama. Sinoptik Planlama, İnkrimental Planlama, Etkileşimli Planlama, Savunucu Planlama, Radikal Planlama, Ülkemizdeki kent planlama uygulamaları ve kuramsal boyutları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ders koordinatörünün ders notları ve sunumları.
 • Alexander, E.R., (1992), Approaches to Planning: Introducing Current Planning Theories, concepts and issues, Gordon and Breach Science Publishers, SA.Allmendinger, P., (2002) “Toward a Post-Positivist Typology of Planning Theory”, Planning Theory, Vol.1.(1), Sage Publications, London.
 • Anderson, L.T.,(1995) Guidelines for Preparing Urban Plans, Chicago, Planners Press.
 • Benevolo. L., (1975) Histoire de ville, Paranthése, Marseille.
 • Briassoulis, H., (1999), Analysis of Land Use Change: Theoritical and Modeling Approaches, The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, west Virginia University.
 • Chadwick, G. F. (1971). A system view of planning; towards a theory of the urban and regional planning process, Pergammon Press, New York.
 • Delfante, C., “La codification des Plans de la Ville(2)”, Forma Urbis, Les Plans Generaux de Lyon XVIe-Xxe Siécle.
 • Dempster, M.Beth L., (1998) A self-organising systems perspective on planning for sustainibility, The University of Waterloo Waterloo, Ontario
 • Gürel, S.,(1998) Planlama Kuramları, Yıldız Üniversitesi Matbaası, SP-243-15-88., İstanbul.
 • Healey, P., McDougall, G., Thomas, M. J., (1979) Planning Theory. Prospects for the 1980s, Oxford; Pergamon Press.
 • Hudson, B., (1976) “Comparative and Current Planning Theories; Counterparts and contradictions”, Journal of the American Planning Association 45 (4).
 • Keleş, R., (1972) Şehirciliğin Kuramsal Temelleri, A.Ü. SBF. Yayınları, No.332, Ankara.
 • Lampl, P.,(1968), Cities and Planning in the Ancient Near East, Braziller, N.Y.
 • Lavedan. P., (1974), L’urbanisme au Moyen Age, Paris: Art et métiers graphiques.Levy, John M., (2000) Contemporary Urban Planning, 5th. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Moulins, N.C., (1971), The Art of Theory, Construction and Use, New York, Harper & Row.
 • Ozankaya, Ö., (1979), Tolumbilimine Giriş, SBF, Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara, s:349+.
 • Özdeş, G.,(1971), “20. Yüzyıla Kadar Şehirciliğin Evrimi ve İdeal Şehir Formları”, Şehircilik Konferansları, 1964-1965 Yaz Yaryılı, İTÜ, M.F. Baskı Atölyesi, İstanbul.
 • Pallagst, K. (2006) Growth Management in the San Francisco Bay Area: Interdependence of Theory and Practice, Institute of Urban & Regional Development IURD Working Paper Series, WP-2006-02
 • Sezal, İ., (1981), Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Birlik Yayınları, Sözlük dizisi, Ankara.
 • Sjoberg, G., (1970), “Theory and Research in Urban Sociology”, (ed.), Gutman R., ve Popence, D., Neighborhood, City, and Metropolis, Random House, New York.
 • Taylor, N., (1999), Urban Planning Theory since 1945, Sage Publication, London.Yiftachel, O., (1989) “Towards a New Typology of Urban Planning Theories”, Environment and Planning B; Planning and Design 16.
 • Zueblin, C.,(1905) “The “White City” and After”, A Decade of Civic Development, University of Chicago Press, Chicago.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kent planlamasında geçerli olan kuramlar hakkında temel bilgilenme
 2. Kent planlamasının sorunlarını kuramsal bir bakış açısıyla tanımlama becerisi
 3. Kent planlamasının çözüm üreteceği konuları kuramsal bir çerçevede ele alabilme kabiliyeti

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin kapsamı, programı, yürütme biçiminin açıklanmasıNA
2Kuram Nedir ? Sosyal Bilimlerde Kuramın Yeri ve RolüBriassoulis, H., (1999), Analysis of Land Use Change: Theoritical and Modeling Approaches, The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, west Virginia University. Ozankaya, Ö., (1979), Tolumbilimine Giriş, SBF, Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara, s:349+. Moulins, N.C., (1971), The Art of Theory, Construction and Use, New York, Harper & Row. Sezal, İ., (1981), Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Birlik Yayınları, Sözlük dizisi, Ankara.
3Kent planlamanın kısa tarihi. 20. yüzyıl öncesi kentleri, kent planlama yaklaşımları, kuramı ve örnek uygulamaları. Levy, John M., (2000), Contemporary Urban Planning, 5th. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Özdeş, G.,(1971), “20. Yüzyıla Kadar Şehirciliğin Evrimi ve İdeal Şehir Formları”, Şehircilik Konferansları, 1964-1965 Yaz Yaryılı, İTÜ, M.F. Baskı Atölyesi, İstanbul. Zueblin, C., (1905), “The “White City” and After”, A Decade of Civic Development, University of Chicago Press, Chicago
4Kent Planlarının kısa tarihi Kent planlamanın gösterim tekniklerinin gelişimi. Lampl, P.,(1968), Cities and Planning in the Ancient Near East, Braziller, N.Y. Benevolo. L., (1975) Histoire de ville, Paranthése, Marseille. Morini. M., (1963) Atlante di Storia dell’Urbanistica, Milan, Hoepli. Delfante, C., “La codification des Plans de la Ville(2)”, Forma Urbis, Les Plans Generaux de Lyon XVIe-Xxe Siécle. Lavedan. P., (1974), L’urbanisme au Moyen Age, Paris: Art et métiers graphiques.
5Planlama ve kent planlama tanımları Planlamanın ve kent planlamanın genel tanımları, 20. yüzyıl kent planlama pratiğinin temel hatları. İki savaş dönemi ve savaş sonrası kent planlama kuramı ve uygulamaları. Alexander, E.R., (1992), Approaches to Planning: Introducing Current Planning Theories, concepts and issues, Gordon and Breach Science Publishers, SA. Dempster, M.Beth L., (1998) A self-organising systems perspective on planning for sustainibility, The University of Waterloo Waterloo, Ontario. Chadwick, G. F. (1971). A system view of planning; towards a theory of the urban and regional planning process, Pergammon Press, New York
6Kentsel kuram okulları Avrupa’nın etkisinde Amerikan kentsel sosyoloji okulları. Sjoberg, G., (1970), “Theory and Research in Urban Sociology”, (ed.), Gutman R., ve Popence, D., Neighborhood, City, and Metropolis, Random House, New York. Willhelm, S.M., (1964), “The Concept of the ‘Ecological Complex’; A Critique”, The American Journal of Economics and Sciology, 23 (3),
7Kent planlama okulları. 20. yüzyıl kent planlamasına yön veren kent planlama yaklaşımları ve temel kavramsal bağlam. Allmendinger, P. (2002), Planning theory, New York: Palgrave. Cornell, D.J., (2010), Schools of Planning Thought: Exploring Differences through Similarities International Planning Studies, Vol. 15, No. 4.
8Planlama kuramları tanımları Planlama kuramlarının 20. Yüzyıl içindeki gelişimi ve farklılaşması. Plancılar ve tanımları farklı planlama ideolojileri, tanımlama ve karşılaştırılması. Pallagst, K. (2006) Growth Management in the San Francisco Bay Area: Interdependence of Theory and Practice, Institute of Urban & Regional Development IURD Working Paper Series, WP-2006-02 Taylor, N., (1999), Urban Planning Theory since 1945, Sage Publication, London.
9Ara sınavNA
10Planlama kuramları tipolojisi 20. yüzyılda dönemler itibari ile öne çıkan planlama kuramları. Paden, R., (2003), “Marxism, Utopianism and Modern Urban Planning”, Utopian Studies, V.14, No.1. Hudson, B., (1979), “Comparative and Current Planning Theories; Counterparts and Contradictions”, Journal of the American Planning Association, 45(4). Allmendinger, P., (2002), “Toward a Post-Positivist Typology of Planning Theory”, Planning Theory, Vol.1.(1), Sage Publications, London. Schönwandt, W., (2008), Planning in Crisis? Theoretical Orientations for Architecture and Planning, Ashgate Publish
11Kent planlama kuramları 20. yüzyıla girerken kentler ve planlama yaklaşımları. Gürel, S., (1970) Kent Planlamasına Giriş ve Çevre Kavramı, ODTÜ, Mimarlık Fak. Yayını, N0.14, Ankara. Burtenshaw, D., Bateman, M., Ashworth, G.J., (1981), The City in West Europe, John Wiley & Sons, New York. Keleş, R., (1972), Şehirciliğin Kuramsal Temelleri, A.Ü. SBF. Yayınları, No.332, Ankara,
12Kent planlama kuramları tipolojisi Savaş sonrası dönemden başlayarak değişen ve gelişen kent planlama kavramı ve kuramları Ragon, M., (1972), Histoire Mondiale de l'Architecture et de l'Urbanisme Modernes, Tome 2., Casterman,
13SITAR, ütopyanizm ve metodizm Friedmann’ın kent planlama kuramları tipolojisine oluşturan yaklaşımlar ve güncel kent planlama uygulamaları için geliştirilen kuramsal çerçeve. Gordon, D.L.A., (2002), “William Lyon Mackenzie King, planning advocate”, Planning Perspective, Vol.17, Friedmann, J., Hudson, B.M., (1974) Knowledge and Action; A Guide to Planning Theory, Journal of the American Institute of Planners, 40, 1. Friedmann, J., (1987), Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action, Princeton University Press, New Jarsey.
14Ara sınavNA
151945 den günümüze kent planlama kuramının gelişimi Ülkemizdeki planlama geçmişi ve kent planlama pratiğinin dayandığı kuramsal temellerin tartışılması Elliott, M., Keating, L., (....), Theory and History of Planning. Taylor, N., (1999), Urban Planning Theory since 1945, Sage Publication, London. Knox, P.L., (1984), The geography of Western Europe: a socio-economic survey, Barnes and Noble Books, New Jersey, Jones T.L, (1994), “English Post War Planning: A Golden Age?”, Urban Design Quarterly, No:52
16Final sınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok