Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Eğitiminde Alan Çalışması IMO410235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Şevval Gökcen
Dersin Amacıbir araştırma projesinin nasıl hazırlanacağını öğretmek, projede hazırlık aşaması, verilerin toplanması, hazırlanması, verilerin toplanması ve sunumu hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiVeri toplama araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, araştırma, geçerlik ve güvenirliklerinin test edilmesi. Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma projesinin planlanması, verilerin toplanması, düzenlenmesi, tablolaştırılması ve gösterimi, araştırma projesinin rapora dönüştürülmesi ve sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • National Council of School Mathematics (2003). A Research Companion to Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: Author. Available for purchase at http://my.nctm.org/store/ECat/
  • Sowder, J. & Schappelle, B. (2003). Lessons Learned from Research. Reston, VA:National Council of Teachers of Mathematics.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, bilimsel yazılar hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Bilimsel araştırma sürecini öğrenir.
  3. Alanı etkileyen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlarDers Kitabı (Bölüm 1)
2Araştırma yöntemlerinin sınıflandırılmasıDers Kitabı (Bölüm 2)
3Bilimsel bir raporda bulunması gereken ana bölümlerDers Kitabı (Bölüm 2)
4Bilimsel bir araştırmalarda etik kurallarDers Kitabı (Bölüm 3)
5Problem çözme, muhakeme etme ve ilgili örnek bilimsel yazıların incelenmesiDers Kitabı (Bölüm 3)
6Matematiğe karşı tutum ve inançlar ile ilgili örnek bilimsel yazıların incelenmesiDers Kitabı (Bölüm 3)
7Matematiğe karşı tutum ve inançlar ile ilgili örnek bilimsel yazıların incelenmesiDers Kitabı (Bölüm 3)
8Ara Sınav 1
9Genel tekrarN/A
10Özel konular(sayılar, cebir, veri, ölçüler, geometri) ile ilgili örnek bilimsel yazıların incelenmesiN/A
11Özel öğretim yöntemleri ile ilgili örnek bilimsel yazıların incelenmesiDers Kitabı 2 (Bölüm 3)
12Bir bilimsel makalede özet ve giriş bölümlerinin yazılmasıDers Kitabı (Bölüm 4)
13Bir bilimsel makalenin yöntem ve bulgular bölümlerinin yazılmasıDers Kitabı (Bölüm 4)
14Bir bilimsel makalenin sonuç ve tartışma bölümlerinin yazılmasıDers Kitabı (Bölüm 4)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok