Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Tiyatro TarihiTDE431135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüDidem Ardali Büyükarman
Dersi Veren(ler)Didem Ardali Büyükarman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıModern Türk Tiyatrosunun ilk örneği Şair Evlenmesi'nden başlayarak Türk tiyatrosundaki başlıca yazarlar ve bu yazarların eserleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. Eserlerin genel içeriğinden bahsetmek ve tiyatro tarihi açısından önemleri üzerinde durmak. Yapılan örnek metin okumalarıyla öğrenilenlerin daha kalıcı olmasına çalışılmak.
Dersin İçeriğiBatı tiyatrosunun Türk edebiyatına gelişi ve gelişmesi, örnekler; Batı tarzı Türk tiyatrosunu tanıma ve Tanzimat’tan sonra gelişen Türk tiyatrosunun öğretilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Alemdar Yalçın, II.Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 2.bsk Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
 • Gıyasettin Aytaş, Tanzimat’ta Tiyatro Anlayışı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
 • İnci Enginün, Tanzimat Devrinde Shakespeare-Tercümeleri Ve Tesiri-, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi, 1979.
 • Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkilap Kitabevi, İstanbul 1985.
 • Metin And, Osmanlı Tiyatrosu, Dost Yayınları, Ankara 1999.
 • Metin And, Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1972.
 • Metin And, Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1971.
 • Murat Tuncay, Musahipzade Celal Tiyatrosu’nda Osmanlı Tavrı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2004.
 • Musahipzade Celal Bütün Oyunları, Yayına Hazırlayan: Orhan Hançerlioğlu. İstanbul: Milliyet Yayınları 1970.
 • Niyazi Akı, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul 1989.
 • Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi I-II, Mitos/Boyut Yayınları, İstanbul 2000.
 • Sevda Şener, Gelişme Sürecinde Türk Tiyatrosu, Alkım Yayınevi, İstanbul 2003.
 • Özdemir Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, İstanbul: İş Bankası kültür Yayınları, [t.y].
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Geleneksel Türk tiyatrosu türleri hakkında bilgi edinir.
 2. Tanzimat’tan itibaren tiyatro türünün incelikleri belirtir.
 3. Tiyatro mekânı, seyirci, oyun, oyun yazarı, diksiyon, oyuncu problemleri hakkında bilgi edinir.
 4. Meşrutiyet dönemi oyun yazarları, oyuncular, oyunlar hakkında bilgi edinir.
 5. Tiyatro sanatının tarihsel olarak ortaya çıkışını ve gelişimini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-5---
PÇ-3-----
PÇ-45--5-
PÇ-5-----
PÇ-6--5-5
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tiyatro sanatının tarihsel olarak ortaya çıkışı ve gelişimi işlenecekVerilen makale ve kitapların okunması
2Batı tiyatrosu ile ilk temaslarımız, ilk Türkçe oyunlar, tiyatro sahneleri.Verilen makale ve kitapların okunması
3Saray tiyatrosu, tiyatro-i Osmanî’nin kuruluşu, Hoca Naum ve Güllü Agop’un tiyatro çalışmaları hakkında bilgi edinmek Gedikpaşa tiyatrosu’nu tanımak.Verilen makale ve kitapların okunması
4Şinasi ve Şair Evlenmesi’nin Türk tiyatrosundaki önemi.Verilen makale ve kitapların okunması
5Komediler: Moliere adaptasyonları ve Ahmet Vefik Paşa.Verilen makale ve kitapların okunması
6Feraizci-zâde Mehmet Şakir; Evhami piyesi işlenecek Evhami ve Tartüffe karşılaştırması yapılacak. Ebuzziya Tefik, Direktör Ali Bey Verilen makale ve kitapların okunması
7Trajediler, tarihî dramlar ve Namık Kemal’in “Celal Mukaddimesi”nde ortaya koyduğu tiyatro görüşleri.Verilen makale ve kitapların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Namık Kemal tiyatrosu.Verilen makale ve kitapların okunması
10Romantik dramlar ve Abdülhak Hamid’de Shakespeare etkileri Verilen makale ve kitapların okunması
11Melodramlar ve halk dramlarının popüler olmasının nedenleri.Verilen makale ve kitapların okunması
12II. Meşrutiyet ve sonrası tiyatro düşüncesi; Osmanlının çöküş döneminde ortaya çıkan; Osmanlıcılık, Türkçülük İslamcılık, Batıcılık fikirlerinin tiyatroya yansıması.Verilen makale ve kitapların okunması
13Muhsin Ertuğrul ve Darülbedayi.Verilen makale ve kitapların okunması
14Musahipzade Celâl ve tiyatroları.Verilen makale ve kitapların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Projeler15
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok