Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama Destek SistemleriSBP442024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBerna Dikcinar Sel
Dersi Veren(ler)Berna Dikcinar Sel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıŞehir planlamada, karar ve uygulama sürecinde bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması konularında öğrenciyi bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiPlanlamada kullanılan bilgi teknolojileri; veritabanı yönetim sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, uzman sistemler, mekansal karar destek sistemleri ve planlama destek sistemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Antenucci, T.J.Kim, L.L.iggins, J.R. Wright, Exper Systems: Applications to Urban Planning, Harry, Timmermans, Decision Support Systems in Urban Planning;
  • P.L., Kevany, M.J., Archer, H., (1991). “Geographic Information Technology – A Guide To The Technology”, Van Nostrand Reinhold New York, ISBN 0-442-00756-6
  • Cowen, D.J., Shirley, (1993), “Integrated Planning Information Systems”, In: Maguire, D.J., Goodchild,M.F., Rhind, D.W. (Editör).
  • Dikçınar, Berna; Planlama Sürecinde Bilgi Teknolojileri-Kent Bilgi Sistemi Modeli, YTÜ Fen Bilimleri enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul:2000
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci bilgi teknolojilerinin kent planlamada kullanımına yönelik genel bilgi sahibi olur
  2. Öğrenci şehir planlama sürecinde kullanılan bilgi teknolojilerini öğrenir
  3. Öğrenci örnek alanlar üzerinde bilgi teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenir
  4. planlama süreci karar aşamasının daha objektif sürdürülmesine yönelik bilgi sahibi olur.
  5. Planlama sürecinde zaman ve emek kazanımına yönelik yöntemler hakkında fikir sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimler paralelinde planlama ve karar kavramlarının irdelenmesi.NA
2Karar kuramı ve farklı planlama yaklaşımları.NA
3Süreç içinde planlama yaklaşımları ve değerlendirme tekniklerinin gelişimi.NA
4Planlamada matematiksel modeller, yöneylem araştırması ve simülasyon tekniklerinin kullanılması.NA
5Problem tanımlama ve model formülasyonu.NA
6Bilgi teknolojilerinin gelişimi.NA
7Veritabanı yönetim sistemlerinden coğrafi bilgi sistemlerine.NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mekansal karar destek sistemleri.NA
10Mekansal karar destek sistemleri ve örnek uygulamalrıNA
11Mekansal karar destek sisttemleri ve örnek uygulamalarıNA
12Uzman sistemler ve örnek uygulamalarıNA
13Planlama Destek Sistemleri nedir?NA
14Planlama destek sistemleri ve örnek uygulamalarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok