Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Edebiyat Kuramları TDE227124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüDidem Ardali Büyükarman
Dersi Veren(ler)Nihayet Arslan, Ali Yıldız, Didem Ardali Büyükarman, Banu Öztürk, Alparslan Oymak
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin AmacıÖğrencinin, edebiyat kuramlarının tarihini, kuramların hangi işleve daha fazla değer verdiğini ve niçin böyle yaptığını, bir kuramın "edebiyatın anlaşılmasına" nasıl katkıda bulunduğunu, çağdaş ve bilimsel edebiyat düşüncesine neler ilave ettiğini örneklerle öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiEdebiyat kuramları. Batı edebiyatında varlığını hissettiren önemli teorilerin temsilcilerinin ve teori içeriklerinin incelenmesi. Dil ve edebi eser ilişkisi, edebi metni dış dünya ile ilişkisi bakımından, yazarı merkez alan, okuyucu merkezli olup eseri yapı, üslup ve anlam bakımından değerlendiren teori ve anlayışlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 8. baskı, Cem Yayınları, İstanbul 1991.
 • Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, Çeviren: Esen Tarım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1990.
 • Georg Lukacs, Estetik I-II-III, Çeviren: Ahmet Cemal, Payel Yayınları, İstanbul 1985.
 • Tahsin Yücel, Yapısalcılık, Ada Yayınları, İstanbul 1982.
 • Hilmi Yavuz, "Déconstruction ve Derrida üzerine Notlar", Felsefe Üzerine, Bağlam Yayınları, İstanbul 1987.
 • Roland Barthes, Yazının Sıfır Derecesi, Çeviren: Tahsin Yücel, Metis Yayınları, İstanbul 1989
 • R.Wellek-A.Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, Çeviren: Ahmet Edip Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983.
 • Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, 2. baskı, Öteki Yayınevi, Ankara 2000.
 • Murat Belge, Marksist Eleştiri, B/F/S, İstanbul 1989
 • Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramlar, Ara Yayınları, İstanbul 1992.
 • Roland Barthes, Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çeviren: Mehmet Rıfat-Sema Rıfat, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1988.
 • Ernest Fischer, Sanatın Gerekliliği, Çeviren: Cevat Çapan, De Yayınevi, İstanbul 1968.
 • Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Can Yayınları, İstanbul 1996.
 • Terry Eagleton, Eleştiri ve İdeoloji, Çeviren: E.Tarım-S. Öztopbaş, İletişim Yayınları, İstanbul 1985.
 • Joseph Camphell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çeviren: Sabri Gürses, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2000.
 • Maggie Humm, Feminist Edebiyat Eleştirisi, Çeviren: Berrin Oktay-Devrim Yılmaz v.d., Say Yayınları, İstanbul 2002.
 • Mehmet Rıfat, Göstergebilimcinin Kitabı, Düzlem Yayınları, İstanbul 1996.
 • M. Bakhtin, Karnavaldan Romana, Der. S. Irzık, Çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001
 • T. Todorov, Edebiyat Kavramı,Çev. Necmettin Sevil, Sel Yayıncılık, İstanbul 2011.
 • Aristoteles, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1995.
 • Fatma Erkman Akerson, Edebiyat ve Kuramlar, İthaki Yayınları, İstanbul:2010.
 • Zekiye Antakyalıoğlu Roman Kuramına Giriş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013.
 • İsmet Emre, Postmodernizm ve Edebiyat, Anı Yayıncılık, Ankara 2006.
 • Louise A. Hitchcock, Kuramlar ve Kuramcılar Çağdaş Düşüncede Antik Edebiyat, çev. Seda Pekşen İletişim Yayınları, İstanbul 2013
 • Lucy Niall, Postmodern Edebiyat Kuramı Giriş, çev. Aslıhan Aksoy, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003.
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Edebiyat kuramlarının tarihi arka planı hakkında bilgi edinir.
 2. Modern edebiyat kuramlarını öğrenir.
 3. Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemlerinden yola çıkarak herhangi bir edebi türde yazılmış bir eseri (şiir, roman, öykü, tiyatro) değerlendirme yetisi kazanır.
 4. Edebiyat kavramı ve kuramları üzerine bilimsel tartışma yapmayı öğrenir.
 5. Kuramsal düşünme ve analiz yapma yetisini kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2--5--
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-5555
PÇ-75--55
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kuram, yöntem, eleştiriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Yansıtma Kuramı: Mimesis Platon Aristoteles: PoetikaKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Marksist Estetik ve edebiyatKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Metin analiziKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Psikanalitik Edebiyat Kuramı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Metin analiziKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Yeni EleştiriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Rus BiçimciliğiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Edebî yapıtın kendisini merkeze koyan kuramlar Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Yapısalcılık ve edebiyatKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12PostyapısalcılıkKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Okur merkezli kuram: Alımlama EstetiğiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Kuramlar üzerine tartışmaKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok