Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Turizm Politikaları ve DönüşümSBP520937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAyfer Yazgan
Dersi Veren(ler)Ayfer Yazgan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDünyada değişen global politikalar bağlamında, turizm dönüşüm alanları, dönüşüm politikalarını tartışmak. Özellikle kalkınma projeleri ve turizm yoluyla alan yenilenmesi arasındaki ilişkiler, turizm politikası organizasyon farklılıkları ve gelecek için turizmde politika, planlama ve dönüşüm ilişkisini kurarak, bunlara ilişkin politikaları ve teori ve uygulama pratiğini tartışmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiDünyada değişen global politikalar bağlamında, turizmde global- ulusal- yerel, Turizm politikları ve planlama ilişkilerini kurgulamak. Uluslararası ve ulusal turizm politikaları ve Avrupa Birliği, Küresel-Yerel karşıtlığında turizm politikaları Turizm politikaları – süreci ve yerel ekonomiye katkıları. Turizm de kamu politikaları ve organizasyon politikalarının etkileri. Değişen politikara bağlı turizm dönüşüm alanları, dönüşüm politikalarını tartışmak. Turizm-dönüşüm arazi kullanım değişimi, turizm dönüşümünün öğeleri. Dönüşümün yasal finansal ve örgütsel modelleri, turizm planlama ilişkisi Turizm politika / Dönüşümün aktörler ve roller
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ury J; (2015), Mekanları Tüketmek, Ayrıntı yayınları,
 • Richards , G., (2013), Cultural Tourism: Global and Local Perspectives Routledge
 • Dallen J Timothy ;(2011), Cultural Heritage and Touris, Channel View Publications,
 • Florida R ; (2011), Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor : Yetenek İçin Küresel Rekabet, Mediacat yayınevi,
 • Costas Spirou , C; (2011), Urban Tourism and Urban Change: Cities in a Global Economy Routledge,
 • Ury J; (2009), Turist Bakışı, Bilgesu yayınları,
 • Greg Richards and Julie Wilson (2007) Tourism, Creativity and Development Routledge,
 • Kenr, W.R; (2006), Tourısm Public Policy and The Strategic Management of failure,
 • Sinha, P:C (ed); (2006) Global Tourısm Policies Laws and Action Plans: Select Case Studies And Model Approaches,
 • Wahap, s., Pigram J., (2000) Tourism Development and Growth, Routledge, London,
 • Gun, C.A; Var, T; (2002) , Tourısm Planıng,
 • Erdoğan, H., (2002) Uluslararası Turizm, UÜ Yayını, ISBN 975-7657-93-X
 • Veal A.J; (2002), Leusure and Tourısm Policy and planıng,
 • Pineda, F., Brebbia,C., (2004) Sustaınable Tourism, Wıt press,
 • İçöz O., (2005), Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, Ankara,
 • D. Edgell, D; Allen, M; Smith G; Swanson J; (2007) Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow, Butterworth-Heinemann,
 • İçöz O., Var T.,İlhan i ;(2009), Turizm Planlaması ve Politikası, Turhan Kitabevi Ankara,
 • Hall, C.M., (2008) Tourism Planing: Policies, Proceses and Relationships,
 • Gregory John Ashworth, J. E. Tunbridge .,( 2000), The Tourist-historic City Pergamon .
 • Dennis R. Judd, Susan S. Fainstein .,(1999), The Tourist City, Yale University Press,
 • ilgili araştırma makaleleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler esnek olabilme, plan seçenekleri kurgulayabilme, günceli izleme becerisi kazanacaktır
 2. Öğrenciler doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olacaktır
 3. Öğrenciler planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal, politik bağlamı (kamu yararı, hukuk, yönetim, politika, sosyoloji)konusunda bilgi sahibi olacaktır
 4. Planlama yasal yönetsel yapı ve örgütlenme modellerine ilişkin bilgi edinir
 5. Yerleşmelerin yapısı ve yapılı çevrenin dönüşümü konusunda bilgi edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kavramsal Yaklaşım: Turizm- turist turizmin değişen anlamı.NA
2Turizm politikaları ve kentsel gelişme: Ekonomik gelişme dönüşüm ve turizm. NA
3Kentsel dönüşüm politikaları ve kentsel dönüşüm bileşkesinde turizm ve kent. NA
4Turizmin kentsel alan üretimi ve turist kenti, Kentsel turizm ve dönüşüm. NA
5Kentsel turizm ve dönüşümNA
6Sosyo ekonomik dönüşümde kültür turizminin rolü, kültür turizmi ve dönüşüm.NA
7Kültür turizm, kültür endüstrileriNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Stratejik plan yönetimi ve turizmin globalizasyonuNA
10Kentsel miras alanları, koruma turizm ve sürdürülebilir gelişmeNA
11Turizm dönüşüm politikaları ve plan formülasyonu.NA
12Turizm-dönüşüm ve arazi kullanımın değişimi, turizm dönüşümünün öğeleri.NA
13Turizm dönüşüm modelleri ve dönüşümün yasal ve finansal Araçları, NA
14Seminer konularının sunumu ve tartışılması NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım14
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok