Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye’de Kalkınma: Kuramsal bir YaklaşımITB510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKalkınma kuramları eleştirel bir yaklaşımla ele alınarak gelişme/azgelişme/zenginlik/yoksulluk konularının ayrıntılı bir değerlendirmesi, analizi yapılmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiKalkınma kuramları, kalkınma ile bağlantılı çeşitli konular, üretim ve dağıtım, paylaşım süreçleri, eğitim, güç ve demokrasi, cinsiyet, sınıf ve kimlikten kaynaklanan eşitsizlik biçimleri, Cumhuriyet dönemi boyunca izlenen iktisat politikaları üzerinden gelir dağılımı eşitsizliği, insani gelişme ve yoksulluk konuları incelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • . C.Leys, The Rise and Fall of Development Theory, Indiana Univ. Press,1996.
 • . J.Isbister, Promises not Kept, Kumarian Press(6th ed.) 2003.
 • A.Sen, Development as Freedom,Oxford Univ. Press, 2001.
 • A.Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim Yay, 2008.
 • A.Buğra, Ç.Keyder, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yay. 2006.
 • R.Peet & E.Hartwick, Theories of Development, The Guilford Press (2nd edi.), New York, 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler temel kalkınma kuramları üzerine genel bir bakış açısı kazanır
 2. Öğrenciler Türkiye’de Cumhuriyet dönemi boyunca izlenen iktisat politikalarını anlayarak yorumyabilme becerisi kazanır
 3. Öğrenciler toplumsal, siyasal, ekonomik etkenler sonucu ortaya çıkan yoksulluk sorununu değerlendirbilme kapasitesini arttırır
 4. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde ödev hazırlamayı öğrenir
 5. Öğrenciler kuram ile pratik arasındaki boşluğu kapatabilmeyi öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel giriş: Kalkınma Nedir? Yoksulluk Nedir? Farklı tanım ve yaklaşımlar, farklı kalkınma ve yoksulluk ölçütleriOkumalar
2Kalkınma Kuramları:Klasik ve Neo-klasik Ekonomi, Adam. Smith, Utiliteryenler, Ricardo, J.S.Mill.Okumalar
3Keynes’den Neo-liberalizme: Kalkınmacı devlet, ithal ikameci politikalar, neo-liberalizm, Dünya Bankası ve uyguladığı politika ve yaklaşımlarOkumalar
4Modernleşme olarak Kalkınma, Modernleşmeci Kuramın EleştirisiOkumalar
5Aydınlanma ve Eleştiris, Post-kolonyalizm, Kalkınmacılık karşıtları, Özgürleşme Biçimi olarak Kalkınma.Okumalar
6Aydınlanma ve Eleştiris, Post-kolonyalizm, Kalkınmacılık karşıtları, Özgürleşme Biçimi olarak Kalkınma.Okumalar
7Cumhuriyet Döneminde Ekonomi Politikaları, kuruluş dönemi ve 1930’lar.Okumalar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91960’lardan Günümüze İktisat politikaları, kavramlar, uygulamalar, sorunlar, tartışmalarOkumalar
10Türkiye’de Yoksulluk, Genel durum, yakın dönem eğilim ve gelişmeler, sosyal politika.Okumalar
11Türkiye’de insani kalkınma, insani kalkınma kavramı, raporlar, gelişme, ülkeler arası karşılaştırmaOkumalar
12Eğitim, eşitsizlikler ve çocukların durumuOkumalar
13Vize ödev sunumları, tartışma ve değerlendirmeler
14Vize ödev sunumları, tartışma ve değerlendirmeler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım5
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev216
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)132
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok