Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Edebiyat Kuramları YLTDE521537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüNihayet Arslan
Dersi Veren(ler)Nihayet Arslan, Ali Yıldız, Didem Ardali Büyükarman, Banu Öztürk, Alparslan Oymak, Yakup Çelik
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin AmacıKlasik ve modern kuramsal yaklaşımları tanıyarak edebiyat olgusunu tartışabilme becerisi kazanma ve bir kuramın “edebiyatın anlaşılmasında” nasıl katkıda bulunduğunun, çağdaş ve bilimsel edebiyat düşüncesine neler ilave ettiğinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiModern edebiyat ve eleştiri kuramlarının ele alındığı bu derste Platon ve Aristotelesin, “mimesis” kavramından başlayarak Marksist estetik, toplumcu gerçekçilik, Yeni Eleştiri kuramı, Rus biçimciliği, Yapısalcılık kuramı, Psikoanalatik, Feminist, Hermeneutik (Yorumbilim), yapısökücülük, postmodern eleştiri işlenecek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akerson, Fatma Erkman. Edebiyat ve Kuramlar. İstanbul: İthaki Yayınları, 2010.
 • Aksoy, Nazan, Bülent Aksoy. “Rus Biçimciliği Üstüne Bir Ön Çalışmanın Notları”. Toplum ve Bilim. s. 31-39 (Güz-1985/Güz-1987).
 • Aktulum, Kubilay. Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınları, 2000.
 • Antakyalıoğlu, Zekiye. Roman Kuramına Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013.
 • Aristoteles. Poetika. çev. İsmail Tunalı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995; İstanbul: Can Yayınları, 2013.
 • Bakhtin, M. Karnavaldan Romana. der. S. Irzık, çev. C. Soydemir. İstabul: Ayrıntı Yayınları, 2001.
 • Barthes, Roland. Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş. çev. Mehmet Rıfat-Sema Rıfat. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1988.
 • Barthes, Roland. Yazının Sıfır Derecesi. çev.Tahsin Yücel. İstanbul: Metis Yayıncılık, 1989.
 • Belge, Murat. Marksist Estetik. İstanbul: Birikim Yayınları, 1997.
 • Bloom, Harold. Etkilenme Endişesi-Bir şiir Teorisi. çev. F. B. Ayder. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2008.
 • Bozkurt, Nejat. Sanat ve Estetik Kuramlar. İstanbul: Ara Yayınları, 1992.
 • Camphell, Joseph. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, çev. Sabri Gürses. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2000.
 • Çetişli, İsmail. Edebiyat Sanatı ve Bilimi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2011.
 • Dupont, Florence. Edebiyatın Yaratılışı. çev. N. Sevil. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2008.
 • Eagleton, Terry. Edebiyat Kuramı-Giriş. çev.Tuncay Birkan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.
 • Eagleton, Terry. Edebiyat Olayı. çev. Başak Yüce. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2012.
 • Eagleton, Terry. Eleştiri ve İdeoloji. çev. E.Tarım-S. Öztopbaş. İstanbul: İletişim Yayınları, 1985.
 • Eco, Umberto. Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. İstanbul: Can Yayınları, 1996.
 • Emre, İsmet. Postmodernizm ve Edebiyat. Ankara: Anı Yayıncılık, 2006.
 • Fischer, Ernest. Sanatın Gerekliliği. çev. Cevat Çapan. İstanbul: De Yayınevi, 1968.
 • Freud, Sigmund, Carl Gustav Jung, Alfred Adler. Psikanaliz Açısından Edebiyat. çev. Selahâttin Hilav. İstanbul: Ataç Yayınları, 1964.
 • Guiraud, Pierre. Göstergebilim. çev. M. Yalçın. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Humm, Maggie. Feminist Edebiyat Eleştirisi. çev. Berrin Oktay-Devrim Yılmaz v.d. İstanbul: Say Yayınları, 2002.
 • Lenoir, Beatrice. Sanat Yapıtı. çev. Aykut Derman. İstanbul: YKY, 2002.
 • Lukacs, Georg. Estetik I-II-III. çev. Ahmet Cemal. İstanbul: Payel Yayınları, 1985.
 • Lukács, György. Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı. çev. Cevat Çapan. İstanbul: Payel Yayınları, 1969.
 • Marx, Karl, Frederick Engels. Sanat ve Edebiyat Yazıları. çev. Murat Belge. İstanbul: De Yayınevi, 1971; İstanbul: Birikim Yayınları, 1980.
 • Meyer, Michel. Retorik. çev. İsmail Yerguz. İstanbul: Dost Kitabevi, 2009.
 • Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
 • Niall, Lucy. Postmodern Edebiyat Kuramı Giriş. çev. Aslıhan Aksoy. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2003.
 • Rifat, Mehmet. Göstergebilimcinin Kitabı. İstanbul: Düzlem Yayınları, 1996.
 • Rifat, Mehmet. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I. İstanbul: YKY, 1998.
 • Rifat, Mehmet. XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. İstanbul: YKY, 2005.
 • Sartre, J. P. Edebiyat Nedir. İstanbul: Payel Yayınları, 1995; İstanbul: Can Yayınları, 2014.
 • Sayın, Şara. Metinlerle Söyleşi. İstanbul: Multilingual Yayınları, 1999.
 • Todorov, Tvetzan. Yazın Kuramı: Rus Biçimcileri'nin Metinleri. çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat. İstanbul: YKY, 1995.
 • Uçan, Hilmi. Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim. İstanbul: Hece Yayınları, 2006.
 • Wellek, René, Austen Warren. Edebiyat Teorisi. çev. Ömer Faruk Huyugüzel. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012.
 • Yücel, Tahsin. Eleştiri Kuramları. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.
 • Yücel, Tahsin. Yapısalcılık. İstanbul: YKY, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Edebiyat sanatına bilimsel açıdan bakmayı öğrenir.
 2. Edebiyat kuramlarının tarihsel gelişimini öğrenir.
 3. Farklı edebiyat kuramlarından yola çıkarak edebî metinleri analiz etmeyi öğrenir.
 4. Edebiyat kuramlarına dayanarak metin incelemelerinde yeni metotlar geliştirilebileceğini öğrenir.
 5. Her edebiyat kuramının edebiyat sanatını farklı bir cephesiyle kavramayı sağladığını öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5--55-
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-5--5
PÇ-105--5-
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Edebiyat nedir? Edebiyat kuramı nedir? Edebiyat incelemelerinde metot sorunuKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Yansıtma Kuramı: Platon ve Aristoteles/PoetikaKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Marksisit Estetik, toplumcu gerçekçilik: Stendhal, Balzac, Zola ve Flaubert gibi romancıların elinde gelişen ve Marksist estetiği doğuran gerçekçilik akımından yola çıkarak eleştirel gerçekçilik toplumcu gerçekçilik gibi kuramlar işlenecektir.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Frankfurt Okulu’nun edebiyat kuramına katkılarıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Psikanalitik edebiyat kuramıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Yeni Eleştiri kuramıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Rus BiçimciliğiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Edebî yapıtın kendisini, metni ve bunların iç düzenini kurgusunu merkeze alan kuramlar işlenecektir. Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10PostyapısalcılıkKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11DiyalojizmKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Feminist eleştiriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Alımlama estetiğiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Hermeneutik kuramıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok