Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Romanında KadınTDE521737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüDidem Ardali Büyükarman
Dersi Veren(ler)Didem Ardali Büyükarman, Yakup Çelik, Ali Yıldız
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin AmacıRoman türü üzerinden Türk toplumunda kadının algılanışı ve toplumsal gelişiminin izlerini öğretmek.
Dersin İçeriğiEdebiyat toplumun bir göstergesidir. Toplumda yaşanan değişiklikleri bir şekilde edebiyatta görmek mümkündür. Bu ders çerçevesinde Türk kadınının yaşadığı değişikliklerin edebiyata özellikle romana yansıması araştırılacaktır. Osmanlı imparatorluğu döneminde başlayan kadın hareketleri ele alınacaktır. Osmanlı edebiyatında kadının yeri, kadına bakış, kadın şair ve yazarlar üzerinde durulacak, Cumhuriyetin ilk yıllarının kadın için getirdiği yenilikler, kadının toplumsal hayat içinde görünümü, bunların edebiyata yansıyışı incelenecek, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa, Sabahattin Ali, popüler roman yazarları Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkant ayrıca Ahmet Hamdi Tanpinar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Nedim Gürsel, Ahmet Altan, Murathan Mungan’ın eserleri kadına bakış açısından değerlendirilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bahriye Çeri, Türk Romanında Kadın, Simurg Yayınları, İstanbul 1996.
 • Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları Bilim Serisi, Ankara 1990.
 • N. Göle, Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme, Metis Yayınları, İstanbul 1991.
 • 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1998.
 • D. Kandiyati, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar-Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Metis Yayınları, İstanbul 1997.
 • A. İlyasoğlu, "Türkiyede Kadın Tarihinin Araştırılmasında Yöntem Sorunları ve Sözlü Tarih Yöntemi", 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri-İnsan, Toplum, Bilim, (der.) Lordoğu, K. Kavram Yayınları, İstanbul 1996, s. 320.
 • S. Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 1994.
 • Şirin Tekeli, Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiyesinde Kadın, İletişim Yayınları, İstanbul 1980.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Türk modernleşmesini farklı boyutlar çerçevesinde (roman-kadın) inceler.
 2. Kadının toplumsal konumundaki değişikliklerin Osmanlı romanına yansımalarını inceler.
 3. Osmanlı edebiyatında kadına bakışı ve kadının yerini analiz eder.
 4. İlk kadın roman yazarlarımız hakkında bilgilenir.
 5. Erkek yazarların kadın temasını nasıl ele aldıklarını inceler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855555
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kadın Hareketlerinin tarihi gelişimi ve Osmanlı toplumunda kadının durumu ele alınacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde kadın hakları konusunda yapılanlar ele alınacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Tanzimat romancılarının romanlarında (Namık Kemal, Ahmet Midhat, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem) kadın kahramanlar işlenecektir.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Meşrutiyet dönemi romancıların (Halit Ziya, Mehmet Rauf) romanlarında kadın konusu işlenecektir.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kadının durumu ve kazanılan haklar ele alınacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Halide Edip ve Yakup Kadri'nin romanlarında kadın üzerinde durulacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Reşat Nuri, Peyami Safa, Mithat Cemal'in romanlarında değişen kadın kahramanlar ve dönem eleştirisi gözden geçirilecektir.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Popüler roman yazarları Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkant ele alınacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali ve Kemal Tahir'in kadınları üzerinde durulacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Feminizm hareketi ve edebiyata yansıması üzerinde durulacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Son dönem kadın yazarların romanlarından kadına bakışlar üzerinde durulacaktır.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Kadın yazarlar ve kadın kahramanlar: Adalet Ağaolu, Latife Tekin, Leyla Erbil, İnci Aral romanları işlenecektir.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Erkek yazarların kaleminde kadın kahramanlar: Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Nedim Gürsel'in eserleri kadına bakış açısından değerlendirilecektir.Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev140
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final160
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok