Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Demokrasi Kültürünün İlke ve KurumlarıITB209033300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fizik Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı
Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Dans Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Lisans Programı
Seçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Seçmeli @ İletişim ve Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme ABD Bilimsel Hazırlık Programı
Seçmeli @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Seçmeli @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce)
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce)
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Mimarlık Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Seçmeli @ Aviyonik Sistem Mühendisliği ve Yönetimi Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Bölümü
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Bölümü
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Bölümü
Seçmeli @ Grafik Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon)
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMahmut ERBAY
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilere Demokrasi'nin kavramsal bir çerçevesi ile birlikte Demokrasi'nin temel ilke ve kurumlarını disiplinlerarası bir bakışla tanıtmak ve konuyu Türkiye örneği ile ilişkilendirerek, öğrencilere aktif birer vatandaş olarak demokratik süreç ve tartışmalarla ilgili bir perspektif kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDers demokrasi konusunu teorik ve pratik çerçevede ele almaktadır. Öncelikle demokrasinin siyasal kuram içindeki ilintisine bakarak,felsefi ve ahlaki temelleri üzerinde durur. Demokrasinin sadece bir prosedürler bütünü mü yoksa belirli kurum ve normları icbar eden esaslı temelleri olan bir kuram mı oldugunu ve konunun siyaset haricinde, din, ekonomi ve hukuk gibi alanlarla ilişkini tartışır. Bunların yanında, pratik anlamda, bir vatandaşlık hakkı olarak siyasal katılım açısından gerekli olan siyasi kurum ve presedürlerin neler olduguna bakarak, özelde de Türk siyasi tarihi açısından demokrasiye geçis süreci ile ilgili konuları ele alır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Demokrasi Yolunda, Ord.Prof.Dr.Ali Fuat Başgil
 • Demokrasi ve Eleştirleri, Robert A. Dahl
 • Liberalizm Demokrasi ve Türkiye Modeli, Prof.Dr. Mustafa Erdogan
 • Anayasal Demokrasi, Prof. Dr.Mustafa Erdoğan
 • Liberal Demokrasiyi Anlamak, Holden Barry
 • Demokrasi, Bernard Crick
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencilerin demokrasinin felsefi temellerini daha iyi anlamasını
 2. işleyen bir demokrasinin, sınırlılıkları yanında, kavramsal çerçevesini, kurumlarını, ve prosedürlerini anlatabilmesini
 3. günlük yaşam ve siyaset pratiklerini demokratik idealler ışığında kritik edebilmesini
 4. aktif vatandaşlar olarak kendi düşünce ve tercihleriyle sosyal ve siyasal yaşama katılma becerilerini geliştirmesini
 5. ve küreselleşme çağında demokrasinin geleceği hakkında analizler yapabilmesini sağlamayı hedeflemektedir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş ve Tanıtım: Demokrasi TanımlarıDers kitabının ilgili bölümü
2Demokrasi Teorisi ve Siyasal MeşruiyetDers kitabının ilgili bölümü
3Demokrasinin Felesefi ve Ahlaki TemelleriDers kitabının ilgili bölümü
4Demokrasi ve İdeolojiler: Demokrasi Türleri: Liberal ve Sosyal Demokrasi ModelleriDers kitabının ilgili bölümü
5Demokrasi, Din ve SekülerlikDers kitabının ilgili bölümü
6Demokrasi ve Hukuk: Anayasal Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve Güçler AyrılığıDers kitabının ilgili bölümü
7Demokrasi ve Siyasal Kurumlar: Parlemento, Siyasal Partiler ve Seçim SistemleriDers kitabının ilgili bölümü
8Ara Sınav 1
9Demokrasi ve Çoğulculuk: Çoğunluğun İktidarı, Azınlıkların HaklarıDers kitabının ilgili bölümü
10Demokrasi ve Sivil ToplumDers kitabının ilgili bölümü
11Demokratikleşme ve Demokratik KonsolidasyonDers kitabının ilgili bölümü
12Demokrasi kuramları üzerine tartışmaDers kitabının ilgili bölümü
13Türk Demokrasisi I: Başlangıcından Çok-partili Sisteme Kadar Ders kitabının ilgili bölümü
14Türk Demokrasisi II: Çok-partili Dönem: Demokratikleşme Çabaları ve Müdahaleler: Askeri Müdaheleler ve Siyasi Parti Kapatma ÖrnekleriDers kitabının ilgili bölümü
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok