Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntem ve TeknikleriTDE520537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAynur Koçak
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Nihayet Arslan, Ali Emre Özyıldırım, Ali Yıldız, Didem Ardali Büyükarman, İbrahim Sona, Alparslan Oymak, Banu Öztürk
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk dili ve edebiyatı alanında araştırma, inceleme yapabilme bilgisi ve akademik metin yazabilme beceresini kazandırmak.
Dersin İçeriğiTürk Dili ve Edebiyatı alanındaki araştırma yöntem ve tekniklerinin gözden geçirilerek uygulamalarda bulunulmasının yanı sıra alanla ilgili her tür biografik ve bibliyografik kaynaklar incelenip değerlendirilecektir. (Türk Dili ve Edebiyatının biyografik ve bibliyografik kaynakları)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Armay, Ural. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Sunuş ve önsöz Toktamış Ateş. [göz. geç. 2.bs.] İstanbul: Der, 1998.
 • Aynur, Hatice. Akademik metin oluşturma teknikleri. İstanbul: Pusula Yayıncılık, 2004.
 • Barzun, Jacques, Henry F. Graff. Modern araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. Ankara: TÜBİTAK, 1996.
 • Kuhn, Thomas S. Bilimsel devrimlerin yapısı. Çev. Nilüfer Kuyaş. 6.bs. İstanbul: Alan Yayıncılık, 2003.
 • Levend, Agâh Sırrı. Türk edebiyatı tarihi c.1 giriş: edebiyat tarihimizin başlıca sorunları, edebiyat tarihçisi gözü ile edebî eserlerimiz, Arap ve Fars edebiyatları, edebiyat tarihimizin kaynakları. Ankara: TTK, 1973.
 • Seyidoğlu, Halil. Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Gel. 8. bs. İstanbul: Güzem Yay, 2000.
 • Turabian Kate L. A Manual for writers of term papers, theses and dissertations. 6thed.rev.and exp. by John Grossman and Alice Bennett. Chicago: University of Chicago, 1996.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Türk dili ve edebiyatı alanında bir konuda araştırma yapabilir.
 2. Akademik metin yazabilme becerisini kazanır.
 3. Akademik metinleri inceleme ve yorumlama yeteneği kazanır.
 4. Edebiyat alanında yayımlanmış bir kitabın/makalenin yapısal analizini yapabilir.
 5. Edebiyat alanında yayımlanmış bir tezin/bildirinin yapısal analizini yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Alıntı ve aktarma yöntemleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Dipnot ve bibliyografya gösterme yöntemleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Turabian sistemi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4MLA sistemi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5 Parantezli referans Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6 Kaynak göstermede kısaltma Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7 Edebiyat alanında yapılmış bir tezin yapısal analizi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Edebiyat alanında yayınlanmış bir kitabın yapısal analizi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Edebiyat alanında yayınlanmış bir kitabın yapısal analizi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11 Edebiyat alanında yayınlanmış bir kitabın yapısal analiziKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12 Edebiyat alanında yayınlanmış bir kitabın yapısal analiziKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13 Edebiyat alanında yayınlanmış bir makalenin yapısal analizi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Edebiyat alanında sunulmuş bir bildirinin yapısal analizi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok