Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kırsal PlanlamaSBP494024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüEbru Seckin
Dersi Veren(ler)Ebru Seckin, Senem Kozaman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYerleşme düzeni içinde kırsal alanların rolünün aktarılması ve kırsal planlamanın ülkemize özgü uygulamalar ve sonuçları ile birlikte verilmesi
Dersin İçeriğiTürkiye’de kırsal alanların yapısı ve yerleşme düzeni, bölgesel ölçekte kırsal alanların planlanması ve kırsal kalkınmanın yanı sıra kırsal sorunlara ve kırsal kalkınma politikalarına tarihsel perspektiften bakış
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bakırcı M., (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Çetiner, A., (1990). Kırsal Yerleşmeler ve Fiziki Düzenleme İlkeleri
 • Boratav, K., (2004). Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Can, M., (2007). “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: Sapard ve Ipard Örneği”, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Geray, C., (1999). “İşlendirme Açısından Kırsal Gelişme Yöneltilerimiz”, A.Ü.SBF Dergisi, 54–2, Ankara.
 • Gümüş, E., (1998). “Türkiye’de Yerleşme”, Türkiye Coğrafyası, Nuray Serter (edt.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Kafaoğlu, B., (2002). Tarım, Bolluk İçinde Yoksulluk, Kaynak Yayınları, İstanbul.
 • Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (2001). Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 12.Basım, İstanbul.
 • Tütengil, C.O., (1979). Kırsal Türkiye’nin Yapısı ve Sorunları, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • Türkdoğan, O., (2006). Türkiye’de Köy Sosyolojisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kırsal sorunların bölgesel/yerel farklılıklarının ayırt edilmesi ve yerleşme tipi ile ilişkilendirilmesi becerisini kazanır
 2. Öğrenci kırsal planlamaya ilişkin farklı yaklaşımları ve politikaları öğrenir
 3. Öğrenci bölgesel kalkınma açısından kırsal alanların önemi konusunda bilgi edinir
 4. Öğrenci Türkiye’de farklılaşan kırsal yerleşme yapısını öğrenir.
 5. Öğrenci Dünyada ve Türkiye'de kırsal kalkınma deneyimlerini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-151544
PÇ-255555
PÇ-311111
PÇ-455554
PÇ-551553
PÇ-635553
PÇ-755555
PÇ-811111
PÇ-922222
PÇ-1033333

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı ve kavramlar NA
2Kırsal yerleşmelerin yapısı – tipolojiler İlgili okumalar
3Türkiye’de yerleşme düzeni ve kırsal yerleşmelerin farklılaşan yapısı İlgili okumalar
4Türkiye’de kırsal alanlarda sosyo-ekonomik yapı İlgili okumalar
5Kırsal alanda toprak-insan ilişkisi İlgili okumalar
6Türkiye’de Kırsal ve Tarımsal Örgütlenme İlgili okumalar
7Kırsal Yerleşmelerin Sorunları İlgili okumalar
8Ara Sınav 1
9Kırsal Kalkınma Kuramları, Yaklaşımları ve Politikaları-1980 Sonrası İlgili okumalar
10Kırsal Kalkınma Kuramları, Yaklaşımları ve Politikaları-1980 Sonrası İlgili okumalar
11Türkiye’de Kırsal Kalkınma Deneyimleriİlgili okumalar
12Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Planlamaİlgili okumalar
13Öğrenci Sunuşları İlgili okumalar
14Öğrenci Sunuşları İlgili okumalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması105
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok