Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik LojikMTM366136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Kevser Köklü, Müslüm Özışık
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMatematik kavramları mantığa uygulamak, Bilgisayarların otomasyonu ve elektronik sanayinin gelişimimin temelini oluşturan yapıları öğrenme, İspat yöntemlerini öğrenme.
Dersin İçeriğiKlasik Mantık, Önermeler Mantığı, Mantık kanunları, Doğruluk değeri analizi, Dönüştürmeler, Niceleme Mantığı, Usavurma(Akıl Yürütme), Boole Cebri, Lojik Devreler, Bulanık Mantığa giriş ve uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • B.H.Arnold, “Logic and Boolean Algebra”, Prentice-hall,inc, 1962
 • D. Kaye, “Boolean Systems”,Longmans, Green co.ltd, 1968
 • N. Baykal, T.Beyan, “Bulanık Mantık İlke ve Temelleri”
 • R.Carnap, “A study in semantics and modal logic”, University of Chicago Press, ISBN: 0226093476, 1958
 • E. Mendelson, “Schaum’s outline of Theory and problems of Boolean Algebra and Switching Circuits”, New York: McGraw-Hill, ISBN: 0070414602,1970
 • Zekai Şen, Bulanık mantık ve modelleme ilkeleri, Bilge yayıncılık, ISBN: 975-8509-23-3, 2001
 • Çetin Elmas, Bulanık Mantık ve Modelleme ilkeleri, Seçkin yayıncılık,ISBN;975 347 613 2, 2003
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Aristo’dan günümüze mantık konusunun gelişimini öğreneceklerdir
 2. Konuşma dilini matematiksel bir yapıya dönüştürüp, bu yapıyı yorumlayabileceklerdir
 3. Fuzyy-Lojik konusunun varlığı ve bu konuda nelerin yapıldığı veya yapılabileceği konusunda bilgilendirileceklerdir
 4. Modelleme yeteneği kazanacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Lojiğe giriş, Önermeler Mantığı Kaynaklardaki ilgili bölüm
2Bağlaçlar (VE bağlacı ve özellikleri, VEYA bağlacı ve özellikleri, YA DA bağlacı ve özellikleri, koşulluönerme(gerektirme), karşılıklı koşullu önerme(çift gerektirme))/Kaynaklardaki ilgili bölüm
3Doğruluk değeri analizi (Önerme polinomu, geçerli önerme polinomu(totoloji), geçersiz önermepolinomu(çelişme), tutarlı-tutarsız standart biçim, geçerlilik-geçersizlik) Kaynaklardaki ilgili bölüm
4Mantık kanunları (Mantiken denk polinomlar ve özellikleri, mantiki gerektirme ve özellikleri, koşullubileşim önermeleri, değilleme kanunu) Kaynaklardaki ilgili bölüm
5İndirgenmiş biçimler Açık önermeler, Açık önermepolinomları Kaynaklardaki ilgili bölüm
6Niceleme mantığı (Evrensel ve varlıksal niceleyiciler), Niceleme mantığı kanunları (De Morgan kanunu,dağılma kanunları, indirgeme kanunları, ardışık gerektirme kanunu), Genel Niceleme mantığı Kaynaklardaki ilgili bölüm
7Usavurma(akıl yürütme), Usavurma kalıbının geçerliliğinin incelenmesi, Nicelikli usavurma kalıbı Kaynaklardaki ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav
10Boole Cebri (İşlemler(toplama, çarpma, bütünleyici, De Morgan bağıntıları, Dualite, Sıralama bağıntısı,Birleşmişi ayırma işlemi))Kaynaklardaki ilgili bölüm
11Boole Fonksiyonlar (Ayırıcı normal form(I. Kanonik şekil),Birleştirici normal form(II. Kanonik şekil))Kaynaklardaki ilgili bölüm
12Boole Fonksiyonlar (Fonksiyonun bütünleyeni, Boole fonksiyonların tablo ile incelenmesi, Formların birbirine dönüştürülmesi) Kaynaklardaki ilgili bölüm
13Lojik Devreler; Ve devresi(seri bağlama), Veya devresi(paralel bağlama), Ve-Veya devresi (Seriparaleldevreler), Anahtar çeşitleri, Denk devre, Ekonomik devre Kaynaklardaki ilgili bölüm
14Köprü devreleri ve uygulamalarKaynaklardaki ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması141
Derse Özgü Staj
Ödev43
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok