Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal TartışmalarSBU510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüAhmet Conker
Dersi Veren(ler)Ahmet Conker
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıUluslararası İlişkiler Kuramlarının tarihsl arkapanı ve güncel tartışmalar da dikkate alınarak incelenmesi
Dersin İçeriğiUİ Kuramlarının, kuramların başlıca temsilcilerinin ve Uİ’lerin genel bilgisinin günümüz dünya politikasını etkileyen tartışmalar çerçevesinde aktarılması/
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Knud E. Jorgensen, International Relations Theory, Palgrave, 2010 The Oxford Handbook of IR, Oxford, 2010 Dunne-Kirku-Smith (eds.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford, 2010 Elman-Elman-Waltz (eds), Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, BCSIA, 2003. Kutsen, History of IR Theories, Cambridge, 2002 Booth-Smith, The International Theory: Positivism and Beyond, Routledge, 1998 D. Boucher, Political Thories of IR from Thuydides to present, Oxford, 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dünya politikasını anlamada Uluslararası ilişkiler kuram, temel yaklaşım ve kuramcılarının bilgisini kullanır
  2. dünya politikasını açıklama, analiz etme ve tartışmada uluslararası ilişkiler kuram, temel yaklaşım ve kuramcılarının bilgisini kullanır
  3. Uluslararası ilişkilerdeki güncel ontolojik, epistemolojik ve metadolojik tartışmaları analiz ederken kuramları karşılaştırır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders planı üzerinde tartışma: Uİ'de neden teoriye ihtiyacımız var?K.E. Jorgnsen: “Why Theorize International Relations?”, International Relations Theory, A New Introduction, Palgrave, London, 2010, ss, 6-32. “The Self images of a Discipine: A genelogy f International Relations Theory”, International Relations Theory Today, S. Smith- K. Booth (eds.), Polity Press, Cambridge, 1995, ss, 1-37. A. Wendt, “The Agent-Structure Problem in International Relations Theory” International Organizations 4
2Üç Gelenek Üzerinden Tarihsel Arkaplanın Okunması: 1- Realistler ya da Thucydides, Machiavelli ve Hobbes Chapter, 3-4-5-6-7 , D. Boucher, Political Theories of International Relations, Oxford Uni. Press, 1998, ss, 47-169, T. L. Knutsen, A History of International Relations Theory,Manchester Uni. Press, Manchester, 1997,
3Üç Gelenek Üzerinden Tarihsel Arkaplanın Okunması: 2- Normatif Düşünce ya da Aurelius, Grotius, Locke ve KantChapter, 8-9-10-11 , D. Boucher, Political Theories of International Relations, Oxford Uni. Press, 1998, T. L. Knutsen, A History of International Relations Theory,Manchester Uni. Press, Manchester, 1997,
4Üç Gelenek Üzerinden Tarihsel Arkaplanın Okunması: 3- Tarihsel Neden ya da Rousseau, Burke, Hegel ve MarxChapter, 12-13-14-15, D. Boucher, Political Theories of International Relations, Oxford Uni. Press, 1998, ss, 289-374 R.B.J Walker, Inside –Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
5Modern Dönem UİK: Realist Gelenek (Klasik Realizm-Neo Realizm [Yapısalcı Realizm/Structural Reaalizm] K. Waltz, Theory of International Politics (YTÜ Library: no: 016503) H. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, YTÜ Library no: 0040968) J.J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, (YTÜ Library no: 016617)
6Post Neo-Realist Yönelimler ve Realizmin varyasyonları (Güçler Dengesi, Power Transition (Güç Aktarımı), İttifak Teorisi ve Yumuşak Güç Kavramı) D. Lemke, “Great Powers in the Post Cold War World: A Power Transition Perspective” Balance of Power, Theory and Practice in the 21st Century, TV. Paul- JJ. Witz, M. Fortmann (eds.), Stanford University Press, Stanford, 2004, ss, 52-75. W. Wohfort: “Gilpinian Realism and International Relations”, International Relations, 25/2011, ss, 499-511. S. M. Walt, Chapter 2, The Origins of Alliances, Cornell Uni. Press, Ithaca, 1987, ss, 17.49. R. N. Lebow- B. Valentino, “Lost in Transition: A critical A
7Modern Dönem UİK: Liberal Gelenek (Liberalizm- Neo Liberalizm)B. Russett, “Liberalism”, International Relations Theories, Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2010, ss, 95—114;J. S. Folker, “Neo-Liberalism”, International Relations Theories, Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2010, ss, 115-134;K.E. Jorgnsen: “The Liberal International Theory Tradition”, International Relations Theory, A New Introduction, Palgrave, London, 2010, ss, 57-77;M. W. Doyle, “Liberalism and World Politics” APSR, 80, ss, 1151-1169.; Moravcsik, “Li
8Ara Sınav 1
9Modern Dönem UİK: Post-Positivist Gelenek 1: İnşacılık (Constructivism)K.E. Jorgnsen: “The Post Positivist Tradition”, International Relations Theory, A New Introduction, Palgrave, London, 2010, ss, 155-183. Y. Lapid, “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in the Post Positivist Era”, International Studies Quarterly, 1989, ss, 235-254. K. M. Fierke, “Constructivism”, International Relations Theories, Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2010, ss, 177-194. T. Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations”, Interna
10Modern Dönem UİK: Post-Positivist Gelenek 2:postmodernizmOkumalar: J. Der Derian, “Post Theory: The Eternal Return of Ethics in International Relations” New Thinking in International Relations Theory, Doyle-Ikenberry (eds), Westview Press, 1997, ss, 54-76 D. Chambell, “Post-Structuralism”, International Relations Theories, Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2010, ss, 211-237 J. Edkins, Post Structuralism and International Relations: Bringing the political back in” Lynne Reinner, Boulder, 1999. J. Der Derian, On Diplmacy, Oxford, Black
11Modern Dönem UİK: Post-Positivist Gelenek 3: Eleştirel OkulR.K. Ashley- RBJ Walker, “Reading Dissidence/Writing the Discipline:: Crisis and the Question of Sovereignty in International Studies” International Studies Quarterly, 34/3, 1990, ss, 367-416 R.K. Ashley- RBJ Walker, “Speaking the Language of Exile: Dissident Thought in International Studies” International Studies Quarterly 34/3, ss, 259-268. R. Devetak, “Critical Theory”, Theories of International Relations, S. Burchill- A. Linklater (eds), Palgrave, 2006, ss, 155-180 R. Devetak, “Signs of a
12Modern Dönem UİK: Post-Positivist Gelenek 4:: Normatif OkulM. Cochran, Normative Theory in International Relations, CSIR, Cambridge, 1999.
13UİK Tartışmaları 1: Uluslararası Ekonomi Politik (IPE), Hegemonya ve Düzen tartışmasıK.E. Jorgnsen: “The International Political Economy Tradition”, International Relations Theory, A New Introduction, Palgrave, London, 2010, ss, 129-154. A.Dickins: “The evolution of International political economy”, International Affairs, 82/3, 2006, ss, 479-492. DR. Higgott, “Taming Economics, Emboldening International Relations, The Theory and Practice of IPE in an Era of Globalization”, ” The New Agenda for International Relations, S. Lawson (ed), Polity Press, London, 2002, ss, 91-108 S. Str
14UİK Tartışmaları 2: Hegomonya /Düzen tartışmasıC.Weber “Neo-Marxism”, Is Empire the New World Order” International Relations Theory, Routledge, 2005, ss,123-149.A. Bieler-AD. Morton, “A critical theory route to hegemony, world order and historical change”, Capital & Class, 2004, ss, 85-113.M. Hardt- A. Negri, Imparatorluk, Ayrıntı Yay., Istanbul, 2010.M. Hardt- A. Negri, Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi, Ayrıntı Yay., Istanbul, 2004.R. Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge Uni. Press, Cambridge, 1981.S. Str
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer140
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)160
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok