Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilimlerde Metodolojiye Giriş ITB511037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYüksek lisans düzeyinde sosyal bilimlerde metodun tanımını, önemini ve başlıca metotları kısaca tanıtmak, temel teorileri kavramanın altyapısını hazırlamak
Dersin İçeriğiSosyal ve beşeri bilimlerde temel metodolojik bilgiler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Murray Morison, Methods in sociology (London: Longman, 1986).
  • Roger Trigg, Understanding social science: A Philosophical introduction to the social sciences (Oxford : Blackwell Publishers, 1994).
  • Emile Durkheim, The rules of sociological method, trans. Sarah A. Solovay, John H. Mueller (New York : The Free Press, 1966).
  • Max Weber, The methodology of the social sciences, trans. Henry A. Finch, Edward A. Shils (New York : The Free Press, 1949).
  • Peter T. Manicas, A History and philosophy of the social sciences (Oxford: Basil Blackwell, 1988).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler sosyal bilimlerde metodolojinin özel önemini ve anlamını kavrar
  2. Öğrenciler kendi çalışmalarını mevcut akademi literatür içinde doğru konumlandırabilmeyi öğrenir
  3. Öğrenciler teori ve pratik arasında köprü kurarak soyut teorik kavramlarla pratik analiz araçlarını bağdaştırabilmeyi öğrenir
  4. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde akademik bir ödev hazırlamayı öğrenir
  5. Öğrenciler metod tartışmalarındaki terminolojiye vakıf olur

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Metot kavramı ve genel olarak metodoloji Ders kitabı
2Sosyal ve beşeri bilimlerin niteliği Ders kitabı
3Sosyal bilimler felsefesi Ders kitabı
4Sosyal bilimlerde metodun anlamı Ders kitabı
5Pozitivist metot Ders kitabı
6Analitik metot Ders kitabı
7ArasınavDers kitabı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fenomenolojik metot Ders kitabı
10Yapısalcı Metot Ders kitabı
11Post-yapısalcı metot Ders kitabı
12Post-modernist söylemde metot Ders kitabı
13Dönem ödevlerinin sunumu ve değerlendirilmesi Ders kitabı
14Günümüzde metodoloji tartışmaları Ders kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1430
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev136
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)128
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok