Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilimlerde Metot Tartışmaları ITB510037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇağdaş sosyal bilimcilerin metot konusundaki yeni yaklaşımlarını açıklamak ve bunlarla ilgili tartışmaları temellendirmeye çalışmak
Dersin İçeriğiSosyal bilimlerde yeni metot arayışları ve yansımaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Peter L. Berger and Hansfried Kellner, Sociology reinterpreted: An essay on method and vocation (Middlesex : Penguin Books, 1982).
 • Anthony Giddens, New rules of sociological method: A positive critique of interpretative sociologies (London: Hutchinson, 1976).
 • Werner Pelz, The Scope of understanding in sociology: Towards a more radical reorientation in the social and humanistic sciences (London: Routledge and Kegan Paul, 1974).
 • Ralph L. Rosnow, Paradigms in transition the methodology of social inquiry (New York : Oxford University, 1981).
 • William Outhwaite, New philosophies of social science: Realism, hermeneutics and critical theory (London : Macmillan, 1987).
 • Brian Fay, Contemporary philosophy of social science: A Multicultural contemporary approach (Oxford : Blackwell , 1999).
 • Bert Klandermans, Suzanne Staggenborg (eds.), Methods of social movements research (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002).
 • James Mahoney, Dietrich Rueschemeyer (eds.), Comparative historical analysis in the social sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler sosyal bilimlerde metodolojinin özel önemini ve anlamını kavrar
 2. Öğrenciler kendi çalışmalarını mevcut akademi literatür içinde doğru konumlandırabilmeyi öğrenir
 3. Öğrenciler teori ve pratik arasında köprü kurarak soyut teorik kavramlarla pratik analiz araçlarını bağdaştırabilmeyi öğrenir
 4. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde akademik bir ödev hazırlamayı öğrenir
 5. Öğrenciler metod tartışmalarındaki terminolojiye vakıf olur

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çağdaş sosyal bilim yaklaşımlarının genel tanıtımı Ders kitabı
2Sosyal bilimlerde disiplinlerarası metot ilişkileri Ders kitabı
3Sosyal bilimlerde felsefi metotlar Ders kitabı
4Yorumcu metot anlayışı Ders kitabı
5Varoluşçu metot anlayışı Ders kitabı
6Rölativist yaklaşımlar Ders kitabı
7ArasınavDers kitabı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Metotta objektiflik problemi Ders kitabı
10Radikal metot önerileri Ders kitabı
11Çok kültürlü toplum biçimlerinin metot tartışmalarına etkisi Ders kitabı
12Küreselleşme hareketleri ve metot değişimleri Ders kitabı
13Dönem ödevi sunumları ve değerlendirmeleri Ders kitabı
14Metot tartışmalarının geleceği Ders kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1430
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev136
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)128
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok