Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Düşünce Tarihi: Kavramsal Çerçeve ITB510637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilere tarih ve toplum bağlamı içinde Doğu ve Batı uygarlıkları arasındaki entelektüel ilişkileri, fikir hareketlerini ve düşünce ekollerini tanıtmak
Dersin İçeriğiDüşünce tarihi disiplininin mahiyeti, kapsamı ve beşeri bilimler içindeki yeri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Anthony Grafton, “The History of Ideas: Precept and Practice” in Journal of the History of Ideas (January, 2006).
  • Dominick LaCapra, "Rethinking Intellectual History and Reading Texts," in History and Theory (1980).
  • Hajime Nakamura, A Comparative history of ideas (London: Kegan Paul International, 1992).
  • Arthur Lovejoy, The Great Chain of Being (Cambridge: Harvard University Pres, 2009).
  • Roland N. Stromberg, After everything: Western intellectual history since 1945 (New York : St.Martin Press, 1975).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler tarih disiplinine ve metodolojisine vakıf olur
  2. Öğrenciler uzmanlaşacakları beşeri ve sosyal bilim alanında tarihsel yöntemi kullanarak kendi disiplinlerine tarihsellik boyutunu eklerler
  3. Öğrenciler teori ve pratik arasında köprü kurarak soyut teorik kavramlarla pratik analiz araçlarını bağdaştırabilmeyi öğrenir
  4. Öğrenciler felsefe ile tarih arasındaki ilişkiyi kavrar
  5. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde akademik bir ödev hazırlamayı öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Düşünce tarihi kavramı ve tanımı Ders kitabı
2Tarih ve felsefe ilişkisi Ders kitabı
3Düşüncenin toplumsal bağlamı Ders kitabı
4Düşünce tarihinde bütüncül yaklaşım Ders kitabı
5Düşünce tarihinde oryantalist yaklaşım Ders kitabı
6Düşüncede klasik ve modern ayırımı Ders kitabı
7ArasınavDers kitabı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Asya düşünce tarihi Ders kitabı
10Akdeniz havzası düşünce tarihi Ders kitabı
11Amerika kıtası düşünce tarihi Ders kitabı
12Post-modern düşünce hareketleri Ders kitabı
13Dönem ödevi sunumları Ders kitabı
14Düşünce tarihinde çağdaş eğilimler Ders kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1430
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev136
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)128
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok