Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gelişim KuramlarıOKL407236300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste öğrencilere döllenmeden çocukluk dönemi sonuna kadar geçen süreçte bireyde gerçekleşen psikolojik yapısal değişiklikleri aktarmayı amaçlanmıştır. Bireyin davranışlarına etki eden önceden kazanılmış sonradan elde edilmiş faktörlerin ışığı altında fiziksel ve motor gelişim ve bireye yansımaları; bilişsel ve psiko sosyal, yapılanmalar cinsiyet rolu ve dil kazanımı ile ahlaki yargılama özellikleri işlenecektir.
Dersin İçeriğiÇocukluk anlayışına tarihsel bakış ile başlayıpgelişimi etkileyen faktörlerin anlatımı. Doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimi ayırarak inceleme. Doğum sonrası gelişimi bebeklik, erken çocuklu ve son çocuklulk olarak üç evreye ayırma ve her evrede bilişsel, psikososyal,ahlak, dil, duygular, cinsiyet rolü gelişimini aktarmak.Aile sistemlerini ve çocuk yetiştirme sistemini aktarmak.Olumlu olumsuz davranışlardan söz etmek.Aile dışındaki kurumların çocuk gelişimi üzerinde etkisini belirtmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gander, M & Gardiner, H. ( 2008) Çocuk ve Ergen gelişimi çev. Ed. Bekir Onur 6. Baskı İmge Yay. Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler gelişim psikolojisinin genel kavramları ve sorularını açıklar.
  2. Öğrenciler tarihsel süreç içinde gelişim anlayışının oluşmasının tanımlar.
  3. Öğrenciler çevre ve kalıtımın gelişime katkısını açıklar
  4. Öğrenciler çevre ve kalıtımın farklı gelişim alanlarına yansımasını açıklar.
  5. Öğrenciler gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemlerinin karşılaştırır.
  6. Öğrenciler gelişimin farklı alanlarını karşılaştırır.
  7. Öğrenciler bebeklik,ilk ve son çocukluktaki bilişsel gelişim özelliklerini açıklar
  8. Öğrenciler bebeklik,ilk çocukluk ve son çocukluktaki psikososyal ve ahlaki gelişimlerini açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------
PÇ-14--------
PÇ-15--------
PÇ-16--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çocukluk anlayışına tarihsel bakışilgili kaynaklar
2Genetik ve kalıtımgenetik ve kromozom anomalileri ve davranışilgili kaynaklar
3Döllenmeden doğuma kadar gelişimilgili kaynaklar
4Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörler: Bronfenbrener,Vygosky, Eriksonilgili kaynaklar
5Bebeklerde algısal duyusal kapasite ve öğrenmeilgili kaynaklar
6Farklı perspektiflerden dil kazanımının değerlendirilmesiilgili kaynaklar
7Bilişsel gelişim ( Piaget, Bilgi işlemleme yaklaşımı;Vygotsky)ve sosyal bilişilgili kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Psikososyal gelişim ( Erikson) ve bağlanma davranma davranışı( Bowlby)ilgili kaynaklar
10Duygusal gelişimilgili kaynaklar
11Aile yapıları ve kişilik özelliklerine yansımasıilgili kaynaklar
12Ahlak gelişiminin farklı açılardan değerlendirilmesiilgili kaynaklar
13Ara sınav 1Sınav
14Cinsiyet rolu gelişimi farklı perspektiflerden açıklanmasıilgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok